SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Global Christian Forum kutsuu kristityt yhteiseen keskusteluun

Global Christian Forumissa on tilaa yhteisille unelmille. 
- Rikkaus kristillisyydessä liittyy yhteyden löytämiseen toistemme välillä, vakuuttivat helluntaipastori Mel Robeck, anglikaanipappi Sarah Rowland Jones, Kirkkojen Maailmanneuvoston edustaja ja Yhdysvaltain reformoitujen pääsihteeri Wesley Granberg-Michaleson sekä roomalaiskatolinen Vatikaanin ekumeenisen työn sihteeri Gosbert Byamungu.
Global Christian Forum on maailmanlaajuinen kristillisten kirkkojen ja järjestöjen verkosto, jonka tarkoituksena on saattaa yhteen eri tunnustuskuntiin kuuluvat kristityt. Vuonna 1998 perustetun foorumin työskentelyyn ja tavoitteisiin päästiin tutustumaan Helsingissä helmikuun 23.–25. päivinä, jolloin sen suunnittelutyöryhmä piti työkokoustaan Hotelli Helkassa. NNKY:n Maailmanliittoa foorumissa edustaa NNKY-liiton pääsihteeri Pirjo-Liisa Penttinen, joka toimi kokouksen emäntänä.

 

Global Christian Forumin jäsenet edustavat niin vapaita suuntia kuin traditionaalisempia kirkkokuntia, joiden lisäksi mukana on kansainvälisiä kristillisiä järjestöjä. Global Christian Forumin vahvuus on avoimessa keskustelussa ja ennakkoluuloja poistetaan tutustumisen avulla. Opillisista kysymyksistä ei lähdetä liikkeelle, vaan aluksi keskustelussa vahvistetaan sitä mikä on yhteistä.

 

Global Christian Forum tekee käytännönläheistä ja elävää ekumeniaa. Toimintatapoja ovat mm. oman hengellisen kasvun jakaminen, yhteinen raamattutyöskentely, luennot sekä keskusteleminen yhdistävistä ja erottavista tekijöistä. Vuotuisten komitean kokousten rinnalla järjestetään alueellisia kokoontumisia eri mantereilla ja vuonna 2007 järjestettiin ensimmäinen maailmanlaajuinen konferenssi Nairobissa Keniassa, jossa oli mukana 240 osanottajaa eri kristillisistä kirkoista ja yhteisöistä.

 

Työkokouksessaan Helsingissä Global Christian Forumin komitea laati toimintasuunnitelman vuosille 2009–2011, käsitteli maaliskuussa päättyvän pääsihteerin hakuun liittyviä kysymyksiä, päätti vuoden 2007 konferenssin aineiston julkaisemisesta kirjana sekä suunnitteli pienen ryhmän vierailua Lähi-idän kirkoissa sekä alueellisia tapaamisia Euroopassa ja Afrikassa. Seuraava globaali kokoontuminen on mahdollista toteuttaa vuonna 2011. Global Christian Forumin työskentelyn suurimmat rahoittajat ovat Kirkkojen maailmanneuvosto ja World Evangelical Alliance.

 

NNKY/Mari Hyttinen

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.