SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Global Christian Forumin hallitus kokousti Helsingissä

 (GCF) on maailmanlaajuinen verkosto, jonka tarkoitus edistämään suhteita niiden kristillisten yhteisöjen kesken, joilla ei ole toistensa kanssa keskusteluyhteyttä tai jotka keskustelevat vain valikoitujen kumppaneiden kanssa. Foorumi sai alkunsa Kirkkojen maailmanneuvoston silloisen pääsihteerin Konrad Raiserin aloitteesta ja on ollut toiminnassa vuodesta 1998 alkaen.

Foorumin hallitus vieraili Suomessa kesäkuun 2023 lopulla, se kokoontui valmistelemaan muun muassa foorumin seuraavaa yleiskokousta, joka järjestetään 15.-19. huhtikuuta 2024 Accrassa, Ghanassa. Suomen Ekumeeninen Neuvosto järjesti foorumin hallituslaisille vapaamuotoisen tapaamisen suomalaisten kirkkojen johtajien kanssa. 
Global Christian Forumin pääsihteeri Casely Essamuah ja hallituksen jäsen Rosalee Velloso Ewell kiittivät pääsihteeri Mayvor Wärn-Ranckenia tapaamisesta.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.