SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Gunnel Borgegårdille Pyhän Karitsan Ritarikunnan mitali 

Gunnel Borgegård kiittää huomionosoituksesta.
Kuva: Anne Lagerstedt

Pohjoismaisen ekumeenisen naiskonferenssin (16.–19-8.2012) yhteydessä luovutettiin Gunnel Borgegårdille Pyhän Karitsan Ritarikunnan suurmestarin, Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leon myöntämä ensimmäisen luokan mitali.

 

Konferenssin avajaisissa kulttuurikeskus Sofiassa 16.8. metropoliitta Ambrosius luovutti mitalin kiittäen Gunnel Borgegårdia ansiokkaasta elämäntyöstä ekumenian hyväksi.

 

Gunnel Borgegård jäi eläkkeelle Ekumenik i Norden (EIN) -ohjelman johtajan tehtävästä 1.1.2012.

EIN on kirkkojen yhteistyötä ja ekumeenista vaihtoa edistävä yhteispohjoismainen ohjelma, joka on

toistaiseksi sijoitettu Sverges Kristna Rådin yhteyteen. Gunnel Borgegård on tehnyt merkittävän

elämäntyön nimenomaan Pohjolan ekumenian hyväksi. Hankkeiden nimet ja hallinto ovat vaihdelleet Pohjolan Ekumeenisesta Neuvostosta (Gunnel Borgegård johtajana 1991–2004) Sigtunan säätiön yhteydessä olleeseen ohjelmaan ja viimeisimpään EIN-järjestelyyn.

 

Metropoliitta Ambrosius luovutti mitalin Gunnel Borgegårdille. Mukana luovutuksessa myös Outi Vasko ja Sirpa-Maija Vuorinen. Kuva: Anne Lagerstedt.Työn vaihtelevista järjestelyistä riippumatta sille on antanut leimansa Gunnel Borgegårdin persoonallisuus ja asiantuntemus. Gunnel Borgegård on korostanut teologisten ykseyspyrkimysten merkitystä ekumenian ytimessä. Toisaalta hän on ollut valmis kirkkojen yhteistyön uusille ilmauksille ja antanut tärkeää tukea pohjoismaiselle verkottumiselle monilla tärkeillä ja ajankohtaisilla aloilla.

 

Synnöve Hinnaland Stendal ja Sirpa-Maija Vuorinen kiittävät Gunnel Borgegårdia NEKK:n puolesta. Taustalla Inger LIse Olsen. Kuva: Sini Kauppi.Gunnel Borgegårdilla on aina ollut läheiset suhteet Suomeen, ja Suomen kansankirkkojen keskeinen merkitys Pohjolan ekumenian kehittämisessä tälläkin hetkellä on paljossa hänen ansiotaan. Gunnel Borgegård on tuonut esille Suomen ortodoksisen kirkon erityistä merkitystä kirkkona, joka kuuluu sekä ortodoksisten paikalliskirkkojen että pohjoismaisten kansankirkkojen joukkoon. Hän on edistänyt yhteyksiä Suomen kirkon ja muihin Pohjoismaihin maahanmuuttajina tulleiden ortodoksien välillä.

 

Tärkeä merkitys on ollut esimerkiksi seminaarisarjalla, jonka EIN on järjestänyt yhteistyössä SEN:n ja Valamon kansanopiston kanssa Uudessa-Valamossa. Se on teologisten teemojen ja liturgisen elämän kautta tehnyt tunnetuksi ortodoksista kirkkoa Pohjolan kirkollisille toimijoille. Sarjan tähän asti viimeinen seminaari oli keväällä 2011 teemanaan Helande och hälsa i ortodox tradition ja se keräsi osanottajia kaikkialta Pohjoismaista – Virosta Islantiin. Seminaarisarja on toteutunut Gunnel Borgegårdin aloitteen ja ideoinnin tuloksena.

 

NEKK:n kiitokset

 

Gunnel Borgegårdin merkittävä panos Nordisk ekumenisk kvinnokommittén (NEKK) toiminassa tuli myös huomioiduksi pohjoismaisen naiskonferenssin ohjelmassa. Kiitokset lausui TT Synnöve  Hinnaland Stendal Norjasta ja koko 80-henkinen konferenssiväki yhtyi lämpimästi kiitoksiin.

 

Nordisk ekumenisk kvinnokonferens järjestetään joka toinen vuosi ja vastuunkantaja on Nordisk Ekumenisk Kvinnokommitté (NEKK) sekä kirkkoja ja ekumeenisia järjestöjä Islannista, Norjasta, Ruotsista ja Suomesta. Kulttuurikeskus Sofiassa pidetty konferenssi oli sarjassa yhdeksäs.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.