SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Guy Liagre EKK:n pääsihteeriksi  

Rév Guy Liagre
Lähde: http://vpkb.be

 

(EKK) keskuskomitea valitsi presidentin, teologian tohtori Guy Liagren järjestön uudeksi pääsihteeriksi. Valinnasta päätettiin EKK:n keskuskomitean kokouksessa Genevessä 24.–25.1.2012.

 

Liagre on ekumeenisesti kokenut kirkonjohtaja. Hän on ollut EKK:n Kirkko ja yhteiskunta -komission jäsen ja edustanut kirkkoaan useissa ekumeenisissa järjestöissä ja kokouksissa. Liagre on 54-vuotias.

 

Guy Liagren ensimmäinen haaste on johtaa järjestöä käynnissä olevassa rakennemuutoksessa. Seuraava EKK:n yleiskokous järjestetään Budapestissa heinäkuussa 2013. Kokouksessa päätetään järjestön uudesta rakenteesta ja keskeisistä tulevista tehtävistä.

 

EKK perustettiin vuonna 1959 ja siihen kuuluu 125 ortodoksista, protestanttista ja anglikaanista kirkkoa kaikkialta Euroopasta.

 

EKK:n dialogikomission johtajana työskentelee TT Kaisamari Hintikka Suomen ev.-lut. kirkosta

EKK:n keskuskomiteassa on kaksi suomalaista jäsentä:

Rovasti Rauno Pietarinen, Suomen ort. kirkko

Rehtori Tapani Rantala, Suomen ev.-lut. kirkko

 

KTSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.