SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Haku auki ketkosihteeriksi Helsinkiin ja Joensuuhun

Oletko sinä 40-vuotiaan nuorten ekumenian lippulaivan, Ketkokurssin, uusi ketkosihteeri? Suomen ekumeenisen neuvoston (SEN) Kansainvälisen ja Ekumeenisen Toiminnan KoulutusOhjelma järjestetään lukuvuonna 2023-2024 sekä Helsingissä että Joensuussa ja järjestelyvastuuseen tarvitaan kaksi sihteeriä Helsinkiin ja kaksi sihteeriä Joensuuhun. Mahdollisuuksien mukaan sihteerin kausi on kaksivuotinen.
Ketkosihteeriltä odotetaan avoimuutta ekumeeniseen toimintaan, organisointikykyjä ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Tehtävä tarjoaa näköalapaikan ekumeeniseen liikkeeseen, mahdollisuuden verkostoitua ekumeenisesti ja kehittyä tapahtumajärjestäjänä. Hae 6.6.2023 klo 16 mennessä hakulomakkeella  !

Lisätietoja voi kysyä ketkokoordinaattori Kristian Tienhaaralta (, 0405410618) tai SEN:n nuorisojaoston puheenjohtaja Vilma Niemeltä (, 050 441 0719).

Lue lisää Ketkokurssin sisällöstä .


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.