SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Haluatko ymmärtää paremmin perus- ja ihmisoikeuksia?

Ihmisoikeuskeskus on laatinut videoidun luentosarjan perus- ja ihmisoikeuksista. Luennot ovat saatavillla myös PDF-muodossa. Vihdoinkin monimutkaisen ihmisoikeuskielen omaksuminen on helppoa. Ota rento asento ja laita video pyörimään!

 


Katso, kuuntele tai lue.

 

Mistä tarkemmin ottaen on kyse? Ihmisoikeuskeskus kertoo:


Mitä? Luentosarja koostuu viidestä luennosta, joissa avataan perus- ja ihmisoikeusjärjestelmän keskeisiä käsitteitä, rakenteita ja sisältöjä.

 

Osat sisältävät:

  • luentodiat pdf -muodossa: jos haluat vain lukea
  • videoidut luennot:  jos haluat kuunnella ja katsoa
  • lisämateriaalina mm. videoituja alan asiantuntijoiden haastatteluja


Kenelle? Luennot sopivat aiheen perusopetukseen ja niille, jotka työssään käsittelevät perus- ja ihmisoikeuskysymyksiä, mutta joilla ei ole alan koulutusta. Johdatusluento sopii myös laajempaan käyttöön niille, joilla on tarve ymmärtää perus- ja ihmisoikeuksia.

 

Miten materiaalia voi käyttää? Materiaalia voi käyttää vapaasti itseopiskeluun. Sitä voi ja saa esittää myös vaikkapa koolle kutsutulle opintoryhmälle tai käyttää osana oppilaitoksen opetusta.

 

Mistä löytyy pedagogista materiaalia ihmisoikeuksista? Ihmisoikeudet.net on järjestöjen tuottama ihmisoikeuskasvatussivusto, joka on erityisen käyttökelpoinen perusopetuksessa, Unicefilla on etenkin lapsen oikeuksiin ja Amnestyn Suomen osastolla ihmisoikeuskampanjoihin liittyvää materiaalia.

 

Kuva: YK:n jäsenmaiden liput liehuvat päämajan edessä New Yorkissa. Lähde: Wikimedia Commons.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.