SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Heikki Huttunen Euroopan kirkkojen konferenssin pääsihteeriksi

Heikki Huttunen. Kuva: Anna-Julia Pekkanen.

hallintoneuvosto (Governing Board) on 30.9.2015 valinnut järjestön uudeksi pääsihteeriksi Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteerin, rovasti Heikki Huttusen.

 


Rovasti Heikki Huttunen on toiminut SEN:n pääsihteerinä vuodesta 2006 alkaen. Hän on päättämässä työtään SEN:ssa 31.10.2015.

Heikki Huttunen on Suomen ortodoksisen kirkon pappi.

 

Huttusen pääsihteerikausi EKK:ssa alkaa tammikuun 2016 alussa.

 

Suomalaisia EKK:n jäsenkirkkoja ovat ja .

 

Hallintoneuvostossa Suomen ev.-lut. kirkkoa edustaa professori Aila Lauha (rehtori Tapani Rantala varajäsenenä).

 

EKK on viime vuosina käynyt läpi merkittävän uudistusprosessin ja on uuden aikakauden alussa. EKK:n toimisto sijaitsee Brysselissä.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.