SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Heikki Huttunen uudelleen Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeriksi

 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto valitsi kevätkokouksessaan 28. huhtikuuta 2011 isä Heikki Huttusen (ort.) neuvoston pääsihteeriksi kaudelle 1.8.2011–31.7.2016. Huttunen on toiminut tehtävässä vuodesta 2006 lähtien.

 

Heikki Huttunen valittiin tehtävään kansainvälisen kokemuksensa, ekumenian tuntemuksensa ja kielitaitonsa perusteella. Valintaan vaikutti lisäksi se, että on menestyksekkäästi hoitanut pääsihteerin tehtävää viisi vuotta. Valinta oli yksimielinen.

 

Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteerin toimikausi on viisi vuotta. Sama henkilö voidaan valita pääsihteeriksi korkeintaan kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

 

Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on ollut päätoiminen pääsihteeri vuodesta 1971 alkaen. Tehtävässä ovat aiemmin toimineet Risto Cantell, Inga-Brita Castrén, Jaakko Rusama ja Jan Edström.

 

Lisätietoja:

Sirpa-Maija Vuorinen, p. 040 734 3960


Kuvia median ja muiden käyttöön. Kokouskuva: Heikki Jääskeläinen. Kasvokuva: Marina Gargi.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.