SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Helluntaikirkon Juhannuskonferenssi Keuruulla

Kuvassa vasemmalta IK-opiston rehtori Tanja Laulainen, pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken, RV-lehden päätoimittaja Petri Mäkilä, konferenssikeskuksen johtaja Marko Halttunen sekä Helluntaikirkon toiminnanjohtaja Esko Matikainen.

Suomen Helluntaikirkko järjesti juhannuskonferenssin Isossa Kirjassa Keuruulla 23.-26.6.2022. Tapahtuma on jokavuotinen ja kerää runsaasti ihmisiä eri puolilta Suomea. Viimeiset kaksi vuotta perinteinen juhannustapahtuma on ollut katkolla, mutta tänä vuonna oli jälleen mahdollisuus kohdata.

 

Konferenssin suunnittelee aina konferenssitoimikunta, joka oli valinnut tämän vuoden teemaksi ”Rakasta lähimmäistäsi”. Teema on hyvinkin ajankohtainen, kun ajattelee, millaisessa maailmassa juu

ri nyt elämme. Juhannuskonferenssin teema yhdistettiin syksyllä järjestettävään kristittyjen yhteiseen valtakunnalliseen   ”Se löytyi”-missiokampanjaan. Isossa Kirjassa on myös IK-opisto sekä ympärivuotinen leirintäalue.

 

Konferenssin ohjelma oli monipuolinen ja rakentui Juhlateltan ja Teemateltan ympärille. Alueella on muitakin telttoja. Jokainen sai itse valita mihin tilaisuuteen osallistui. Ohjelma koostui jumalanpalveluksista, konserteista, raamattutunneista ja teemoista sekä eri toimintamuotojen esittelystä. Teemateltassa oli lasten ja nuorten tilaisuudet, englanninkieliset kansainväliset tilaisuudet sekä nuorille aikuisille su

unnatut teemafoorumit.

 

Ohjelmatelttana toimi ”Konffa-Areena”, joka oli Missioteltan vieressä. Ihmiset pääsivät myös osallistumaan netin kautta tapahtumiin Konffastudion kautta, joka palveli sekä paikallaolijoita että UskoTV:n katsojia ja Radio Gospelin kuulijoita.

 

SEN:n pääsihteerinä minulla oli hieno tilaisuus tutustua juhannuskonferenssiin. Oppaanani toimivat seurakuntaneuvos Thorleif Johansson ja Suomen helluntaikirkon toiminnanjohtaja Esko Matikainen. Sain tutustua sekä itse alueeseen, Konffastudion toimintaan sekä erityisesti Missiotelttaan, jossa esiteltiin Suomen Helluntaikirkon ja muiden kristillisten järjestöjen työmuotoja. Missioteltassa Esko Matikainen esitteli esimerkiksi alueellisten koulupastorien työtä. Koulupastoreita on noin 20 eri puolilla Suomea.

 

Koulupastorit toimivat koulussa kertomassa globaalikasvatuksesta ja helluntaikirkosta esimerkiksi uskontotunnilla. Muita työmuotoja ovat mm. Seurakuntaistutus sekä Fida (helluntaiseurakuntien lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö), jolla on toimintaa yli 50 maassa. Kävin myös tutustumassa Aikamedian omaan telttaan. Aikamedia julkaisee lehtiä ja kirjoja. Aikamedia kustantaa viisi kristillistä lehteä sekä kustantaa vuosittain 20-30 kirjaa sekä myös äänitteitä. Sain aika hyvän kuvan siitä laajasta työstä,  jota tehdään eri toimintamuotojen kautta. Eri työmuodoilla on tehtävänä tavoittaa monia kohtaamaan Jumalan rakkaus Kristuksessa sekä varustaa kristittyjä olemaan tämän Jumalan rakkauden lähettiläinä osoittamalla aitoa lähimmäisenrakkautta.


Konferenssi-isäntä Marko Halttunen mietti, tulevatko ihmiset sankoin joukoin konferenssiin vai jäävätkö kotiin. Itse koin, että paikalla oli tuhansia ihmisiä ja laskujen mukaan kokonaiskävijämäärä nousi noin 20 000.

 

Mikään konferenssi ei toimi ilman vapaaehtoisia. Talkoolaisia oli noin 1 200 henkilöä ja 200 esihenkilöä, jotka antavat panoksensa eri tehtävissä. Monille seurakuntalaisille juhannuskonferenssiin osallistuminen kuuluu perinteiseen juhannusviettoon ja Esko Matikainen totesikin, että Keuruulle tullaan tapaamaan ystäviä ja rakentumaan hengellisesti.

 

Juhannuskonferenssiin osallistuu ihmisiä yli kirkkokuntarajojen, ei vain vapaakristillisistä kirkoista vaan myös luterilaisesta kirkosta. Esimerkiksi perinteiseksi tullut kirkkokonsertti pidetään Keuruun luterilaisessa kirkossa.

 

Pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken

 

Toiminnajohtaja Esko Matikainen ja seurakuntaneuvos Thorleif Johansson

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.