SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Hengellinen ykseys  - Ekumeeninen jumalanpalvelus ja rukous keskiössä syysseminaarissa

Suomen Ekumeenisen Neuvoston syyskokouksen yhteydessä Oulussa 3.11.2021 järjestettiin syysseminaari jumalanpalveluksesta ja hengellisestä ykseydestä. Seminaaripaikkana palveli Oulun ev.-lut. tuomiokirkkoseurakunnan Keskustan seurakuntatalon suuri seurakuntasali.


Aluksi vietettiin rukoushetkeä Oulun ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Marko Patrosen johdolla.


Seminaarin avasi, Oulun ev.-lut. hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo, joka toivotti seminaariväelle hyvää yhteyttä ja keskustelua. Hän nosti esille Oulun ekumenian hengen. Sillä on ollut tärkeä merkitys ekumenian kehityksessä 1980-luvusta lähtien. Meitä kutsutaan rukoilemaan ja todistamaan yhdessä. Yhdessä rukoileminen avaa ovia kristittyjen ykseyteen.

 

Ekumeenisesta jumalanpalveluksesta ja siitä, mitä tulee ottaa huomioon, kun järjestetään jumalanpalvelus eri kirkkokuntien kristittyjen kesken, alusti alueellisen keskusrekisterinjohtaja rovasti Veijo Koivula (lut.) .

 

Oulun ortodoksisen hiippakunnan piispa metropoliitta Elia nosti puhevuorossaan esiin ekumeenisen jumalanpalveluksen reunaehdot. Ekumeeninen jumalanpalvelus vaatii hyvää suunnittelutyötä ja suunnitteluvaiheessa on tärkeää kuunnella toisen kirkkokunnan edustajan mielipidettä. Yhteinen todistus ja rukous vahvistavat ekumeniaa. Hän kysyi miksei meillä Suomessa ole vain yhtä Isä meidän-rukousta?  Isä meidän-rukous on ekumeenisen jumalanpalveluksen sydän. Hengellinen ekumenia tarkoittaa sydämen kääntymistä Jumalan puoleen.

 

Keskusteluun ekumeenisesta rukouksesta ja jumalanpalveluksesta
osallistuivat kutsuttuina Revd. Dr. Mika K.T. Pajunen (angl.), pastori Soile Kasi (met.), johtava asiantuntija Terhi Paananen (ev.-lut.), Sisko Kuumola-Liimatta (ev.-lut.) ja isä Raimo Goyarrola (kat.). Keskustelua luotsasi Neuvoston pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken. Hän kiitti kaikkia osallistujia seminaariin osallistumisesta ja Oulun syyskokouksen hyvistä valmisteluista Suomen Ekumeenisen Neuvoston puolesta.

 

Seminaari päättyi yhteiseen rukoukseen ja päätös- ja kiitossanat piti rekisterinjohtaja Veijo Koivula ja piispa Jukka Keskitalo päätti syysseminaarin Herran siunaukseen.


Esitelmä syysseminaarissa 3.11.2021.

Alustus Suomen Ekumeenisen Neuvoston syysseminaarin paneelikeskusteluun ekumeenisesta jumalanpalveluksesta 3.11.2021.


Hyvät ystävät,
Aloitan oman puheenv...
Puheenvuoro paneelikeskustelussa Suomen Ekumeenisen Neuvoston syysseminaarissa 3.11.2021.
Me katolilaiset jaamme
todellisen yhteyden muiden kristittyjen kanssa yhteisen kasteemme ja
rukouksemme kautta.
Kiitos kutsusta tähän seminaariin!

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.