SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Hengittämämme ilma ja jakamamme tila - kysymys sovinnosta koko luomakunnassa

 

 

Toukokuun lopussa, 24.-26.5.2023, Suomen Ekumeenisen Neuvoston Vastuuviikon koordinaattori Sarah Tiainen osallistui Kööpenhaminassa järjestettyyn Theobalt-konferenssiin. Theobalt-verkosto on Itämeren ympärysmaiden roomalaiskatolisten, ortodoksisten ja evankelisluterilaisten kirkkojen verkosto. Verkosto perustettiin vuonna 1983 epäviralliseksi tapaamispaikaksi kolmen kirkkoperheen papistolle.  Viime vuosikymmeninä verkosto on toiminut tärkeänä foorumina, jossa on käyty neuvotteluja ja keskusteltu kirkkoja ja Itämeren maita koskevista teologisista, yhteiskunnallisista ja ilmastokysymyksistä. Seminaareja, konferensseja ja kokouksia on järjestetty ja uusia suhteita luotu. Viimeksi konferenssi järjestettiin vuonna 2018 Visbyssä, Ruotsissa, mutta pandemian vuoksi kokouksia ei ole voitu pitää viiteen vuoteen.

 

Tämänvuotisen Kööpenhaminassa pidetyn konferenssin teemana oli The air we breathe and the space we share - a question of reconciliation throughout Creation.  Jo vuoden 2020 konferenssille suunniteltu ekoteologinen teema oli vahvasti esillä ohjelmassa. Ohjelmassa otettiin huomioon myös Ukrainan tämänhetkinen tilanne.

 

Konferenssi alkoi keskiviikkoiltana yhteisellä jumalanpalveluksella Kööpenhaminan tuomiokirkossa, jossa saarnasi piispa Peter Skov Jakobsen ja liturgina toimi pastori Pia Nordin Christensen. Jumalanpalvelus toimitettiin sekä englanniksi että saksaksi, jotka ovat Theobalt-verkoston viralliset työkielet.

 

Torstaina konferenssin osallistujat osallistuivat kahteen luentoon. Isä Gintaras Sungaila, ortodoksinen pappi Liettuasta, puhui aiheesta "Sovinto, oikeudenmukaisuus ja rauha" - maat ja kirkot sota- ja sodanjälkeisessä tilanteessa" käsitellen Liettuan eri kirkkojen hyvää yhteistyötä Ukrainan sodan ja sitä seuranneen pakolaisaallon yhteydessä. Isä Gintaras Sungaila palveli Moskovan patriarkaatissa vuosina 2018-2022, kun Liettuan hiippakunnassa alkoi konflikti patriarkka Kirillin kannanotosta Ukrainan sotaan. Hän ja kuusi muuta pappia joko erotettiin viroistaan patriarkan kannan arvostelun vuoksi tai he jättivät virkansa solidaarisina erotetuille. Tällä hetkellä he ovat mukana aloitteessa, jolla pyritään palauttamaan ekumeenisen patriarkaatin jurisdiktio Liettuassa.

 

Päivän toinen puhuja oli kirkkohistorian emeritusprofessori Martin Schwarz Lausten Kööpenhaminan yliopistosta. Hän puhui Tanskan kansankirkosta.

 

Konferenssivieraat osallistuivat myös ryhmäkeskusteluihin, joissa käsiteltiin kunkin maan nykytilannetta, ja kirkot saivat esittää ajatuksiaan yhteiskunnasta, jossa ne toimivat, kirkkojen roolista nyt ja tulevaisuudessa. Päivä päättyi kirkkokierrokseen, jossa vierailtiin viidessä eri kirkossa ja yhteisössä Kööpenhaminassa, ja yhteiseen illalliseen.

 

Konferenssin viimeisenä päivänä metropoliitta Elian johti aamurukousta ja Kööpenhaminan yliopiston teologisen tiedekunnan professori Niels Henrik Gregersen piti luennon, jonka otsikko oli "Towards an Ecotheology of Wondering, Intervening, and Entanglement".Luennolla esiteltiin kolme erilaista ekoteologian eli ekologian mallia (ekologia1, ekologia2 ja ekologia3), ja luennon teologinen viitekehys sisälsi lähteitä idän ortodoksisesta, roomalaiskatolisesta ja protestanttisesta perinteestä.

Päivän päätteeksi pohdittiin Theobalt-verkoston jatkoa, ja katsottiin, että verkoston työ on palkitsevaa ja että on arvokasta, että sitä jatketaan.

 

Tämänvuotista konferenssia isännöi Kööpenhaminan hiippakunta (ev.-lut.) yhdessä Visbyn hiippakunnan (ev.-lut.) kanssa. Suomesta osallistuivat metropoliitta Elia, diakoni Andreas Salminen ja arkkipiispan teologinen sihteeri Jelisei Heikkilä Suomen ortodoksisesta kirkosta sekä piispa Teemu Laajasalon erityisavustaja Satu Huttunen Helsingin ev.-lut. hiippakunnasta ja Suomen evankelis-luterilaisesta kirkosta.

Seuraava Theobalt-konferenssi järjestetään kesäkuun alussa 2025 Gotlannissa, Visbyssä.

Teksti ja kuvat: Sarah Tiainen


 

 

 
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.