SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Herättäjä-Yhdistyksestä Suomen Ekumeenisen Neuvoston kahdeskymmenes kumppanuusjärjestö

 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto kokoontui 7.4.2014 kevätkokoukseensa Espooseen. Käsiteltäviin asioihin kuuluivat yhdistyksen vuosikokousasiat kuten edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomus. SEN myös palkitsi Lapinlahden Yhteyspäivät Ekumeeninen teko -tunnustuksella, hyväksyi Herättäjä-Yhdistyksen kumppanuusjärjestökseen ja päätti hakea Euroopan kirkkojen siirtolaiskomission jäsenyyttä.

 

Kokous pidettiin Espoon tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntasalissa Espoon ruotsinkielisen seurakunnan, Espoon seurakuntayhtymän maahanmuuttajatyön ja Espoon ekumeenisen toimikunnan isännyydessä. Kokous avattiin tuomiokirkossa, jossa puhuivat piispat Tapio Luoma ja Björn Vikström sekä kirkkoherra Roger Rönnberg ja SEN:n puheenjohtaja, piispa Teemu Sippo SCJ. Kanttorina oli Pia Bengts.

 

-tunnustuksen luovuttamisessa piispa Teemu Sippo nosti esille sen, että ovat tuoneet yhteen eri traditioita ja teologisia näkemyksiä edustavat seurakunnat. Yhteyspäivät ovat edistäneet kristittyjen keskinäistä kunnioitusta, luottamusta ja yhteistoimintaa. Ne ovat lähentäneet paikallisia seurakuntia ja niiden jäseniä toisiinsa, saaneet kristilliselle uskolle myönteistä julkisuutta ja koonneet vuosittain kasvavan määrän osallistujia.

 

Kunniakirjat luovutettiin seurakuntien edustajille: kirkkoherra Lauri Jäntti, Lapinlahden ev.lut. seurakunta, yhteyspäivien ohjelmatoimikunnan puheenjohtaja Tuomo Lahtinen, pastori Teuvo Tikkanen, Lapinlahden helluntaiseurakunta, kirkkoherra Elias Huurinainen, Iisalmen ortodoksinen seurakunta.

 

Palkittujen puolesta kiitokset lausui Lauri Jäntti. Hän korosti Lapinlahden Yhteyspäivissä erityiseesti maallikkovetoisuutta. Ja huumorilla höystettynä totesi jopa, että jos teologit keskenään näitä suunnittelisivat, ei mistään tulisi mitään. Siinä vaan takerruttaisiin erottaviin kysymyksiin. Maallikot ovat valmiita näkemään sen, mikä meitä yhdistää. Lauri Jäntti kiitti SEN:a arvokkaasta tunnustuksesta.

 

Kokousväelle toivat tervehdyksensä myös TT Evangelia Voulgaraki-Pissinas Kreikasta ja rehtori Reena Patrick  Pakistanista.

 

Hiippakuntasihteeri Heli Aaltonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja vastuuvpauspykälän käsittelyn ajaksi.

 

Henkilö- ym. resursseihin nähden SEN:n toiminta todettiin jälleen laajaksi ja monipuoliseksi. SEN:n keskeiseksi tehtäväksi mainittiin kristillinen edunvalvonta ja uskontoulottuvuuden esillä pitäminen. Ekumenian lonkeroiden toivottiin ulottuvan entistä laajemmin paikallistasolle. Lisää päivän palkinnon saaneen kaltaisia toimintoja toivottiin. Kirkkojen ihmisoikeustyössä on positiivisen uskonnonvapauden korostaminen keskeistä.

- Toimikaamme kristillisellä profiililla, SEN ei ole yksi amnesty amnestyjen joukossa. Kristittyjen vaino on myös nostettava esille. Kristinusko on maailman vainotuimpia uskontoja.

 

Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsittelyn jälkeen kokous myönsi hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vastuuvapauden viime vuoden toiminta- ja tilikaudelta.

 

Herättäjä Yhdistys jäsenkuntaan

 

ry:n päätoimikunta oli 30.11.2013 päättänyt hakea Suomen Ekumeenisen Neuvoston kumppanuusjärjestöksi. Herättäjä-Yhdistys on vuonna 1912 perustettu herännäisyyden palvelujärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia hengellisen elämän hoitamiseksi rohkaisten ihmisiä elämään kristittyinä. Yhdistys toimii Raamatun, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuksen ja kirkkojärjestyksen mukaan herännäisyyden hengessä.

 

Toiminnanjohtaja Simo Juntunen totesi esittelypuheessaan, että oikeastaan onkin outoa, ettei järjestö ole aikaisemmin hakenut SEN:n kumppanuusjärjestön statusta. Hyvä kun asia nyt on käsittelyssä. Pääsihteeri Heikki Huttunen toi esille myös SEN:n hyvän yhteistyön herännäisopisto Kainuun Opiston kanssa.

 

Simo Juntunen kutsui kokousväen heinäkuisille juhlien tunnus on: Tule, Kristus, huomiseenkin.

 

Herättäjä-Yhdistys hyväksyttiin yksimielisesti ja iloiten SEN:n kumppanuusjärjestöksi ja puheenjohtaja, piispa Teemu Sippo toivotti yhdistyksen lämpimästi tervetulleeksi SEN:n toimintaympäristöön. Hyväksymisen myötä lukumäärä on 20.

 

SEN Euroopan ekumeenisen siirtolaisuuskomission jäseneksi

 

Suomen kirkkojen työ maahanmuuttajien parissa on kehittynyt viimeisen 15 vuoden aikana nopeasti muuttuneissa olosuhteissa. SEN on voinut tukea kirkkojenvälisten yhteistyösuhteiden syntymistä ja luonut ekumeenista verkostoa maahanmuuttajuuteen liittyvissä erityiskysymyksissä. Yhteistyö :n ammattitaitoisten asiantuntijoiden kanssa ja verkostoituminen sen jäsenkuntaan on ollut ratkaisevan tärkeää tässä kotimaisen ekumenian uudessa, vahvistuvassa ulottuvuudessa. CCME:n pohjoismaisten kumppanien säännöllinen yhteistyö on tässä suhteessa mainittava erityisen tärkeänä. Ilman CCME:n verkostoa merkityksellinen ekumeeninen keskustelu ja toiminta maahanmuuttajuuden uusissa haasteissa ja kriittisissä tilanteissa ei olisi ollut mahdollista.

 

Syyskokouksessa Paltamossa 17.10.2013 tehtiin esitys, että hallitus selvittää, olisiko EKK:n uudistuksen myötä syntyneessä uudessa tilanteessa tarkoituksenmukaisin tapa jatkaa ja kehittää yhteistyötä siirtolaiskomission kanssa liittyä sen jäseneksi. Kevätkokous hyväksyi esityksen ja valtuutti SEN:n hallituksen hakemaan jäsenyyttä.

 

Juuret ja siivet

 

Kevätkokouspäivä päätettiin seminaariin Juuret ja siivet. Pääalustajana oli Espoon perusturvajohtaja Juha Metso. Kommentaattoreina olivat Tapiolan ev.lut. seurakunnan kirkkoherra, TL Päivi Linnoinen ja espoolainen lukiolainen Helen Kesete. Seminaarin juontajina olivat pastori Janne Tiainen (SHK) ja tiedottaja Sheila Liljeberg-Elgert (ev.lut.). Duo Maija Nuorteva ja Helen Kesete toivat tilaisuuteen viehättävän musiikkitervehdyksen.

 

Juha Metso korosti puheenvuorossaan yhteisöllisyyden merkitystä.

– Se, mitä erityisesti haluaisin tulevina vuosina nähdä, on yhdessä tekemisen renessanssi: toisista välittämisen ja huolenpidon esiinmarssin. Olemme ehkä tottuneet ajattelemaan, että hyvinvointivaltiossa kaiken hoivaamisen voi delegoida. Että lasten ja vanhusten hyvinvointi kuuluu julkiselle vallalle. Nyt alamme nähdä, että tämä ajattelutapa ei toimi. Parempi arki lähtee siitä, että otamme vastuuta omista elintavoistamme ja välitämme toisistamme. Tulevaisuuden unelmaa rakentamaan tarvitaan jokaisen henkilökohtaista panosta.

– Kuka voi parhaiten huolehtia juuri minun ja läheisteni hyvinvoinnista? Kuka voi pitää huolta siitä, että nukun tarpeeksi ja syön terveellisesti? Yhteiskunnan turvaverkko on tietenkin oltava, mutta meidän on ihan itse haettava uudenlaista yhteisöllisyyttä, johon kuuluvat rakastaminen, välittäminen ja läheisyys. Näitä ei yhteiskunta voi meille järjestää.

- Välinpitämättömän suvaitsevaisuuden tilalla toivon näkeväni erilaisuutta kunnioittavaa suvaitsevaisuutta. Sellaista, joka aidosti hyväksyy, kunnioittaa ja ottaa mukaan.

 

Kokouspäivän päätteeksi toteutettiin iltapäiväkävely Filoksenia ry:n monikulttuuriseen kohtaamispaikka Trapesaan, jossa vietetään itämainen kahvihetki ja kuultiin toiminnanjohtaja Vuokko Sajaniemen esitys Trapesen monipuolisesta toiminnasta.

 

Teksti ja kuvat:

Sirpa-Maija Vuorinen

 

Klikkaa kuvia, niin ne avautuvat suurempina.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.