SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Hyvä Herra Nasaretilainen 

Studium Catholicumissa kokoonnutaan torstaisin klo 8.30 ekumeeniseen aamurukoukseen. Rukoushetkiä pidetään katolisen, ortodoksisen, luterilaisen ja vapaakirkollisen tradition mukaan. Rukoushetken kesto on noin 20 minuuttia ja sen jälkeen on mahdollisuus kohtaamiseen aamukahvin merkeissä. Tänään 9.10. hetkessä kuultiin muun muassa pastori Henri Järvisen lukema Fleim-lehden juttu parin vuoden takaa.

 

Hyvä Herra Nasaretilainen

 

Pyysitte arviota kahdestatoista miehestä jotka olet valinnut liikkeesi johtotehtäviin. Teimme heille useita soveltuvuustestejä sekä haastattelimme heidät henkilökohtaisesti psykologisesta ja

kutsumuksen näkökulmasta.

 

Tässä raportissa kerromme lyhyesti tutkimustemme tuloksista. Arvioimme myös miesten soveltuvuutta opetuslapsen ja apostolin tehtäviin josta kerroitte meille lähettämässäsi kirjeessä.

 

Arvioijiemme mielestä suurimalta osalta miehistä puuttui kokemusta. Heillä ei ollut lainkaan koulutusta ja kutsumuskin oli monilla hyvin epäselvä. He eivät myöskään osaa tehdä yhteistyötä keskenään ja toimia tiimissä. Suosittelemme että etsisit tehtäviin henkilöitä, joilla olisi alalta

enemmän kokemusta ja käytännön taitoja.

 

Simon Pietari on luonteeltaan ailahteleva ja äkkipikainen. Andreaksella ei ole ollenkaan

johtajantaitoja. Johannes ja Jaakob, Sebedeuksen pojat asettavat itsensä muiden yläpuolelle ja

toimintanne edelle. Tuomaksella on vahvoja epäilyksiä toiminnan suhteen. Tietoomme on myös

tullut että entinen tullimies Matteus on joutunut Jerusalemin pankin epäsuosioon. Jaakob Alfeuksen pojalla ja Thaddeuksella on erittäin vaikea luonne ja kenties taipumusta masennukseen, he ovat olleet mukana myös roomalaisia vastustavassa toiminnassa.

 

Opetuslapsen tehtävään näyttäisi kaikkein parhaiten soveltuvan vain yksi. Hänellä on kykyjä ja

näkemystä asetettujen vaatimusten suhteen. Hän tulee ihmisten kanssa toimeen, hänellä on

liikemiehen luonne ja kontakteja korkeisiin tahoihin. Hän on korkeasti motivoitunut ja

vastuuntuntoinen. Meistä Juudas Iskariot on paras ehdokas toiminnanjohtajaksi ja lähimmäksi

apulaiseksesi.

 

Toivotamme onnea projektiinne!

Jordanin profeetat Oy


Kirjoitus on julkaistu alun perin kristillisessä Fleim-lehdessä vuonna 2012

 

Tervetuloa kaikki liittymään Kristuksen kirkon 2000-vuotiseen rukoukseen idän ja lännen perinteiden mukaan. Studiumin osoite on Ritarikatu 3 A, Helsinki.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.