SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Identiteetin rajatylittävää dynamiikkaa Sigtunassa 3.-6-10.

Antoisa ja lämminhenkinen kulttuurista vuoropuhelua edistävä seminaari järjestettiin 3.-6.10.2008 Sigtunastiftelsenissä Ruotsissa. Tapahtuma kokosi osanottajia eripuolilta Eurooppaa ja Kiinaa. Seminaarissa pohdittiin yhteisiä haasteita joiden edessä niin kiinalainen kuin eurooppalainenkin identiteetti ovat. Suomesta seminaariin osallistuivat Nora Repo ja Simona Savin-Gardberg. Lue lisää, klikkaa

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.