SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Identiteetin rajatylittävää dynamiikkaa Sigtunassa 3.-6-10.

Antoisa ja lämminhenkinen kulttuurista vuoropuhelua edistävä seminaari järjestettiin 3.-6.10.2008 Sigtunastiftelsenissä Ruotsissa. Tapahtuma kokosi osanottajia eripuolilta Eurooppaa ja Kiinaa. Seminaarissa pohdittiin yhteisiä haasteita joiden edessä niin kiinalainen kuin eurooppalainenkin identiteetti ovat. Suomesta seminaariin osallistuivat Nora Repo ja Simona Savin-Gardberg. Lue lisää, klikkaa

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.