SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ihmiskauppa on modernia orjuutta - vieraita Vatikaanista SEN:n toimistolla

Suomen Ekumeenisen Neuvoston toimistolla vieraili 16.2.2023 emerituspiispa William Kenney C.P. ja viestintäjohtaja Alexander DesForges, jotka työskentelevät Vatikaanin ihmiskaupan vastaisessa verkostossa. Heidän organisaationsa nimi on Santa Marta Group () ja paavi Franciscuksen valtuutuksella he kokoavat maailmanlaajuista verkostoa päättäjiä, lainvalvojia, kansalaisvaikuttajia ja eri uskontojen edustajia tehdäkseen strategista vaikuttamistyötä ihmiskaupan ehkäisemiseksi. 

 

Moderni orjuus ja työntekijöiden hyväksikäyttö, jota esiintyy eri muodoissaan suorasti ja välillisesti myös Suomessa, on useille kirkoille  ja kristillisille järjestöille valitettavan tuttu ilmiö jokapäiväisessä työssä. Santa Marta Group pyrkii vaikuttamaan mekanismeihin ja politiikkaan ja valvonnan puutteeseen, jotka nykymuodossaan mahdollistavat hyväksikäyttöä, niin EU- kuin YK-tasolla ja paikallisesti useissa maissa ympäri maailmaa.

 

SEN:sta tapaamiseen osallistuivat pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken, koordinaattori Suvi-Tuulia Vaara ja SEN:n turvapaikkatyöryhmässäkin vaikuttava ev.lut. kirkkohallituksen asiantuntija Ulla Siirto, joka emännöi vieraita heidän Suomen vierailullaan.

 

SEN:n toimistolta vieraiden matka jatkui kokoukseen, jossa heille esittelivät suomalaista ihmiskaupanvastaista työtä  Maahanmuuttovirasto, Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI), Poliisi ja Pro-tukipiste. Vierailuohjelmaan Suomessa kuuluu tapaaminen oikeusministeriössä ja luonnollisesti myös tapaamisia katolisen kirkon työntekijöiden ja Suomen Caritaksen kanssa.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.