SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ihmiskauppa suomalaisesta näkökulmasta

 

Suomen ev.lut. kirkon Kirkkohallitus järjesti 16.2.2023 seminaarin ihmiskaupasta. Koollekutsujana toimi ev.lut. kirkkohallituksen asiantuntija Ulla Siirto. Päivän tapahtumaan kokoontui vähän yli parikymmentä eri järjestöjen edustajaa.

 

Emerituspiispa William Kenney C.P. ja viestintäjohtaja Alexander DesForges kertoivat , joka tiedottaa ihmiskaupasta sekä modernista orjuudesta. Maailmassa on noin 50 miljoonaa ihmiskaupan uhria; naisia, lapsia ja myös miehiä. Tämä ryhmä kasvaa koko ajan. Santa Marta Group tekee vaikuttamistyötä, jotta hallitukset, viranomaiset, poliittiset päättäjät ja liikemiehet ottavat moraalisen vastuun, jotta moderni orjuus saadaan kitkettyä.

 

Pekka Hätönen Poliisista kertoi ihmiskaupan tilanteesta Suomessa. Hän totesi, että ihmiskaupan uhrit voidaan jakaa karkeasti kahteen ryhmään: työperäiseen ja seksikauppaan.

 

Työhön liittyvät ihmiskaupan uhrit löytyvät etnisistä ravintoloista, maa- ja kausityöläisistä, turvapaikanhakijoiden työnteko siivousyrityksissä sekä ulkomaalaisten työntekijöiden hyväksikäyttö ulkomaalaisissa yrityksissä, jotka toimivat Suomessa. Muita ihmiskaupan muotoja on pakotettu kerjääminen, kulttien hyväksikäyttö ja pakottaminen rikolliseen toimintaa.

 

Seksikauppa liittyy prostituutioon ja suurin osa tulee slaavilaisista maista. Se järjestetään usein ulkomailta käsin. Prostituutiota esiintyy esimerkiksi hierontasalongeissa tai verkon kautta tapahtuvana myyntinä. Ravintola- ja katuprostituutio on vähentynyt. Ihmiskaupan uhrit, jotka ovat seksityöläisiä, siirtyvät usein maasta toiseen.

 

Migrin ylitarkastaja Terhi Tafari kertoi, miten ihmiskaupan uhreja autetaan. Ihmiskaupan yleisin hyväksikäyttö on työhön liittyvää. Yhä useampi ihmiskaupan uhreista hakee kuitenkin apua. Hän kertoi ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä.

 

-Me autamme ihmiskaupan uhreja, tai asiakkaita, todistajia ja heidän lapsiaan. Olemme ihmiskaupan torjunnan kansallinen osaamiskeskus.

- Valistamme viranomaisia ja kansalaisyhteiskuntaa ihmiskaupasta sekä ylläpidämme -verkkosivustoa. Viime vuonna asiakkaita oli 1314.

 

Tapaamisessa todettiin, että Suomi ei ole ihmiskaupan läpikulkumaa vaan täällä esiintyy myös ihmiskauppaa eri muodoissa. 


 

Ihmiskaupanuhrin tunnistamisen välineitä löydät.

 

Tai katsomalla .

 

Myös luterilaisen kirkon evl.fi/plussasta löytyy .

 



Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.