SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ihmisoikeustyö Goes America, Part I: Bisnestä, ulkopolitiikkaa ja ihmisoikeusrikkomuksia

Anna Hyvärinen, Kristina Patring, Special Advisor Knox Thames ja Lisa Winther.Lisa Winther, Ph.D Katayoun Kishi, Anna Hyvärinen ja Kristina Patring.

Kuinka auttaa haastavissa olosuhteissa eläviä uskonnonvapauspuolustajia tai uskonnonvapausrikkomuksista kärsiviä? Minkälaisia parhaita käytänteitä on tarjolla ulkopolitiikan toimijoille uskononnonvapauden edistämiseksi? Miten yhdistämme taloudelliset tavoitteet ihmisoikeustavoitteisiin? Millainen on maailman uskonnollinen kartta tai miten uskonnonvapausrajoituksia mitataan?  

 

Paljon kysymyksiä, vielä moninaisempia vastauksia. Pohjoismaiset uskonnonvapausasiantuntijat Anna Hyvärinen Suomen Ekumeenisesta Neuvostosta, Kristina Patring ja Lisa Winther ovat 16.–20.11.2016 Yhdysvalloissa opintomatkalla selvittämässä näkökulmia yllä esitettyihin kysymyksiin ja luomassa yhteistyösuhteita korkeantason uskonnonvapausasiantuntijoihin.

 

Uskonnonvapaus tekee hyvää bisnekselle

Opintomatkan ohjelma alkoi 16.10. kukon vielä hieraistessa unihiekkaa silmistään – kello seitsemän aamiaistapaamisella Washingtonissa puheenjohtajan Brian Grimin kanssa. 

 

Hänen luotsaamansa järjestön tekemän tutkimuksen mukaan uskonnonvapaus tekee hyvää bisnekselle luomalla rauhanomaiset ja suotuisat olosuhteet taloudelle. Järjestö keskittyy tällä hetkellä tutkimukseen, yritysjohtajien mukaansaamiseen uskonnonvapauden edistämiseksi ja uskontojen välisiin hankkeisiin esimerkiksi yhteiskunnan vähäosaisimpien voimaannuttamiseksi heidän uskonnollista identiteettiään tukemalla terveen identiteetin rakentamiseksi ja sen käyttämiseksi voimavarana start-up-yritystoiminnassa.

 

Koulutusmallit ja toimivat käytänteet

Aamiaiselta matkattiin auringonpaisteessa kävellen Yhdysvaltojen ulkoministeriöön State Departmentin (Office of International Religious Freedom) tapaamaan Knox Thamesiä (Special Advisor for Religious Minorities in the Near East and South /Central Asia), Euroopan tilannetta seuraavia virkamiehiä ja Intiaan perehtyneitä asiantuntijoita. Yhdessä tarkasteltiin keinoja edistää uskonnon- tai vakaumuksen vapautta ulkopolitiikassa, erilaisia koulutusmalleja ja toimivia käytänteitä. Keskustelun antimia tuodaan tuliaisina SEN:n yhteistyöhön Suomen ulkoministeriön kanssa.

 

Freedom House

Iltapäivällä opiskelu sai käytännönläheisempiä käänteitä. Tutustumiskohteeksi oli valittu ihmisoikeuksia edistävä , jonka uskonnonvapaustyö tapahtuu tukemalla vakavista uskonnonvapausloukkauksista kärsiviä. Heidän työnsä tunteminen hyödyttänee monia SEN:n kumppanuusjärjestöjä.

 

Uskonnonvapautta rajoitetaan vakavin seurauksin

Maailman väestöstä n. 84 % identifioituu johonkin uskontokuntaan. Kristittyjä heistä on n. 31 %, muslimeja n. 23 %, hinduja n. 15 % ja juutalaisia 0,2 %. Väestön liikkuminen, perheiden lapsiluvut, väestön ikärakenne ja eliniän odote sekä uskontoa vaihtavat tulevat seuraavina vuosikymmeninä muuttamaan maailman uskontokenttää. Kristityt ovat enemmistönä 2/3 maailman maista, tulevaisuudessa kristinuskon painopiste siirtyy Saharan eteläpuoleiseen Afrikkaan. Vuonna 2070 maailmassa on arviolta yhtä paljon kristittyjä kuin muslimeja, jonka jälkeen kristittyjen määrä pysyy samana, mutta muslimien määrä kasvaa. Nämä arviot perustuvat Pew Research Centerin raporttiin , johon tutustuttiin päivän viimeisellä tutkimusmatkalla kyseiseen tutkimuslaitokseen. Samalla saatiin selville tutkimustuloksia tarkastelemalla, että naiset ja miehet ovat keskenään yhtä uskonnollisia, toisin kuin joskus kuulee väitettävän.

 

Kolmeneljäsosaa maailman väestöstä elää maissa, joissa uskonnonvapautta rajoitetaan vakavin seurauksin, todetaan Pewn raportissa . Rajoitusten määrä on viime vuosina hieman laskenut, mutta koska monet ns. vakavimmin rajoittavista maista ovat myös runsasväkilukuisia, on tilasto edelleen hyvin korkea. Toisaalta uskontoperäinen terrorismi on ollut nousussa ja vaikuttanut lukemiin.

 

Tapaamisessa käytiin hedelmällistä keskustelua raportin sisällöstä, ideoista uudistaa raporttia ja esitettiin toiveita saada raporteista enemmän maakohtaista tietoa. Koska eri maiden tilanteet eivät ole vertailukelpoisia keskenään, olisi hyödyllistä seurata, miksi kunkin maan kohdalla on päästy tiettyihin arvoihin ja miten ne ovat kehittyneet pidemmällä aikavälillä. Pew:lta toivottiin myös tilastoja siitä, kuinka suurta prosenttia kunkin uskontokunnan edustajista häiritään uskonnon täden, kuinka monessa maassa ja mikä on heidän prosentuaalinen osuutensa kyseisten maiden väestöistä.

 

Uutisen päätteeksi kiinnostava Suomi-tieto: Suomi on saanut jo monta vuotta peräkkäin Pewn tutkimuksessa puhtaat paperit. Iso kiitosaihe meille kaikille.

 

Anna HyvärinenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.