SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ikkuna pyhyyteen, uusi julkaisu näki päivänvalon ekumeenisella rukousviikolla

 
Ekumeenisella rukousviikolla 20.1.2011 julkistettiin Oulussa Ikkuna pyhyyteen - Ekumeeninen ikonikirja. Teoksen tekijätrio on ekumeenisista yhteyksistä tuttu. Marianne Kantonen (ort.) ja Veijo Koivula (ev.-lut.) ovat kirkkojensa nimeämiä Suomen Ekumeenisen Neuvoston yleiskokousedustajia. Kantonen on myös SEN:n kasvatusasiain jaoston sihteeri ja Koivula Paikallisen ekumenian jaoston sihteeri. Eeva Zitting on tunnettu joensuulainen ikonimaalari, joka on maalannut ikoneita myös SEN:n tilaamina.

 

Kirja kutsuu tarttumaan. Suklaansävyiseltä taustalta avautuu kutsuvasti harmoninen, kaunista Lohtu ja ilo -nimeä kantava Jumalanäidin-ikoni. Julkaisun koskettaminen johdattaa miellyttävällä tavalla lehteilyyn, kannen ja sisuksen materiaali ovat samettiset ja tekstin fonttivalinta aivan täydellinen. Hienoa, että vielä tehdään oikeita kirjoja!

 

Teoksessa on kolmekymmentäkaksi ikonimaalari Eeva Zittingin ikonia, jotka kuvaavat Kristukseen ja pelastushistoriaan liittyviä aiheita. Mukana on myös profeettojen, evankelistojen, apostolien ja marttyyrien ikoneita. Ekumeenisen trion, Marianne Kantonen, Veijo Koivula, Eeva Zitting, yhteistyö on mutkatonta. Eeva maalaa, Marianne selittää, Veijo mietiskelee.

 

Eeva Zittingin maalamat ikonit syntyvät puupohjalle temperatekniikalla luonnonvärejä käyttäen. Maalausten sommittelu ja värimaailma ovat bysanttilaisen ikonimaalausperinteen vaikutuspiiristä. Ikonit ovat puhuttelevia, syvällisiä, hoitavia, ilman minkäänlaisia pompöösejä piirteitä. Teoksen kuvankäsittelystä vastaa Kari Riitakangas, jonka ammattitaito on kympin arvoista. Ikonien värit toistuvat kuvissa erinomaisesti.

 

Marianne Kantonen on ortodoksinen uskonnonopettaja. Taitavan pedagogin otteella hän luotsaa lukijan symboliikan syvälliseen maailmaan. Kirjan ulkoasun toteutus ansaitsee tässäkin kiitoksen. Vasemmalla on kuva, oikealla teksti. Samalla kun lukee, voi seurata teemaa kuvasta. Jokainen kaari, risti, vaate, laskos, väri, kirjain, säde selitetään tiiviisti, teologisesti ja tietäen. Kantosen hyvästä kynästä ovat myös ikonitaiteen yleisesitys ja informatiivinen katsaus historian kautta nykypäivään. Ikonit eivät ole ortodoksien yksinoikeus, todetaan heti alkulehdillä ja näin muut kuin ortodoksilukijat ikään kuin vapautetaan jatkamaan syventymistä kiintoisaan aiheeseen.

 

Mietiskelyteksteissä käsitellään herkin vedoin pohdintoja, jotka nousevat Raamatun tekstien ja

pyhien kuvien ääreltä. Veijo Koivulan tekstit tuovat Jumalan läsnäolon myös arkisten kiireidemme keskelle. Kunkin ikonin kohdalla viivähdetään ja edetään kohti hengellistä ydintä. Koivulan mietiskely vie lukijan kristinuskon mysteerien äärelle. Niitä availlaan elämää ymmärtäen. Palo kohti Kristuksen kirkon ykseyttä piirtyy kompaktien tekstien punaisena lankana läpi koko teoksen. Kun kukaan meistä ei ole kirkkoäitinsä ainoa lapsi, kuuluu päivittäiseen rukoukseemme myös toisten kristittyjen, sisarten ja veljien muistaminen, Koivula tiivistää.

 

Ikkuna pyhyyteen on oivallinen nimivalinta ja alaotsikko Ekumeeninen ikonikirja niin ikään. Kirja on myös kiitoksen osoitus sille, että ikonimaalaus on merkittävällä tavalla edistänyt ekumeenista ajattelua ja kansakäymistä maassamme. Loppuosassa on myös sanasto. Selityksen saavat analogi, edikti, himation, mafori jne. Hakemistoa jäin kaipaamaan, koska teos palvelee myös hakuteoksena, ja naispyhiä kuvaavia ikoneita olisin toivonut olevan hieman enemmän. No, kun triolla tuntuu yhteistyö sujuvan, voidaan toivoa ja melkeinpä vaatia, että uusia teoksia vielä ilmestyy. Nyt on aika avata ikkunoita pyhyyteen.

 

Sirpa-Maija Vuorinen

 

Ikkuna pyhyyteen – Ekumeeninen ikonikirja

Marianne Kantonen, Veijo Koivula, Eeva Zitting

, 143 s. Hinta: 29 e. Myynnissä myös SEN:n toimistossa.

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.