SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ilmastopyhiinvaellus Ilomantsissa – Climate pilgrimage in Ilomantsi – Klimatvallfärd i Ilomants,17.–20. heinäkuuta 2015

Sonkajan tsasouna. Kuva: Irene Tuominen.

 

We were a small group of pilgrims who walked from the ecumenical village chapel of the Holy Cross in Sonkaja to the chapel of All Saints in Parppeinvaara, and with prayers at the village cemetery, we arrived in St. Elijah Church in Ilomantsi.

 

Among us we had children who were eager to learn the reason for the and its meaning.

 

We walked through woods and villages where people have lived in harmony with the plants and the animals of the earth, and the birds of the sky, embraced by God’s creation. We recognized the fragility of our Nordic forest nature facing the consequences of human activity which causes changes in the environment.

 

Parppeinvaaran tsasounan kello. Kuva: parppeinvaara.fiOur route went near the historic cultural and ecclesiastical frontier of East and West, and close to the current state border between Finland and Russia. We were reminded how prayer and action for the environment brings Christians together, and how interaction, trade and friendship between nations builds trust and peace.

 

***

Parppeinvaaralta. Kuva: ilomantsi.fi 

Meitä oli pieni joukko pyhiinvaeltajia, jotka kuljimme Sonkajan ekumeenisesta tsasounasta Parppeinvaaran Kaikkien pyhien tsasounaan. Pidimme hartauden kylän hautausmaalla, ja kirkonkylän keskustan kautta ristisaattomme päättyi Ilomantsin Pyhän Elian ortodoksiseen kirkkoon.

 

Joukossamme oli lapsia, jotka olivat innokkaita oppimaan COP21-ilmastopyhiinvaelluksen syistä ja merkityksestä.

 

Kuljimme metsien ja kylämaisemien kautta, missä ihmiset ovat eläneet sopusoinnussa maan kasvien ja eläinten ja taivaan lintujen kanssa, Jumalan luomakunnan syleilyssä. Tunnistimme Pohjolan metsäluonnon haurauden, kun se on alttiina ihmisen toiminnan aiheuttamille muutoksille ympäristössä.

 

Profeetta Elian kirkko. Kuva: Juha Riikonen.Reittimme kulki lähellä Idän ja Lännen kirkkojen ja kulttuurien rajaa, ja nykyistä Suomen ja Venäjän valtakunnanrajaa. Se muistutti meitä siitä, kuinka rukous ja työ ympäristön puolesta tuovat kristittyjä yhteen ja kuinka kanssakäyminen, kauppa ja ystävyys kansojen kesken rakentavat luottamusta ja rauhaa.

 

***

 

Vi var en liten grupp pilgrimer som vandrade från Heliga Korsets ekumeniska bykapell i Sonkaja till Alla helgons tjasovna på Parppeinvaara. Vi höll en andakt i byns kyrkogård, och genom ortens centrum kom vår procession fram till St. Elia ortodoxa kyrka i Ilomants.

 

Bland oss hade vi barn som var ivriga att lära sig om bakgrunden till COP21-klimatvallfärden och dess betydelse.

 

Vi gick genom skogar och bylandskap, där människorna har levt i harmoni med jordens växter och djur och himlens fåglar, omfamnade av Guds skapelse. Vi kände hur skör den nordliga skogen är inför de förändringar som människan förorsakar i miljön.

 

Vår väg gick nära den östliga och västliga kulturens och kyrkans gräns, och vi var nära riksgränsen mellan Finland och Ryssland. Vi var påminda om hur bön och verksamhet för miljön förenar kristna, och hur kommunikation, handel och vänskap folk emellan bygger upp förtroende och fred.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.