SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Indonesialainen delegaatio vieraili SEN:ssaIndonesialainen delegaatio vieraili suurlähettiläs Wiwiek Setyawati Firman johdolla  1.10.2019 Suomen Ekumeenisen Neuvoston ja evankelisluterilaisen kirkkohallituksen vieraana. Lämminhenkisessä keskustelussa käsiteltiin uskontojen välistä rinnakkaseloa, harmoniaa ja kontekstien haasteita erityisesti Papualla.

Indonesiassa on 260 miljoonaa asukasta, 740 etnistä ryhmää ja kuusi suurempaa uskontoa. Paikalliseen ekumeeniseen neuvostoon kuuluu 89 eri kirkkokuntaa, joista suurin on luterilaisten kirkkojen ryhmä, joita on yhteensä 14. Katolinen kirkko, joka ei kuulu kansalliseen neuvostoon, on suurin alueen kirkoista (n.12 milj. jäsentä).

Papua on Uusi-Guinean saarella sijaitseva Indonesian provinssi. Se muodostaa suurimman osan Uuden-Guinean länsiosasta, Länsi-Uusi-Guineasta. Papuan provinssi rajoittuu idässä Papua-Uuteen-Guineaan. Papua on samalla Indonesian itäisin osa. Papuan pääkaupunki on Jayapura.

Indonesian suurlähetystöstä  Suomessa paikalla olivat suurlähettiläs Wiwiek Setyawati Firman ja ministerineuvos Patrick Hasjim. Suomessa vierailevaan delegaatioon kuuluvat Thomas Pentury (Director-General of Christian Community, Ministry of Religious Affairs), Nifasari (Head of Center for Religious Harmony, Ministry of Religious Affairs), Yan Kristianus kadang  (Secretary of the Directorate General of Christian Community), Metusale Mauri  (Head of Communion of Churches in Papua), Willem Rumbiak (Head of Evangelitation Department, Indonesian, Christian Church Synode in Tanah Papua), Yan Piet Wambrauw (Head of Communion of Churches in the town of Jayapura, Papua), Zadrak Simbiak (Head of the Religious Harmony Forum in West Papua Province) ja Paulus Tasik Galle (Center for Religious Harmony, Ministry of Religious Affairs).

Suomesta tapaamiseen osallistuivat kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen, pääsihteeri Mari-Anna Auvinen, arkkipiispan erityisavustaja TT Juha Meriläinen, dosentti Jyri Komulainen ja TT Elina Hellqvist.

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.