SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

International Review of Mission vol. 104 luovutettiin paavi Franciscukselle

Kirkkojen maailmanneuvoston missiologisen aikakauskirjan International Review of Mission (IRM) viimeisin numero ( analysoi Pyhän isän missiologista asiakirjaa  (Evankeliumin ilo) ja sen näkökulmia muihin ekumeenisiin asiakirjoihin. IRM luovutettiin paavi Franciscukselle 24.2.2016.

 

Artikkelinkirjoittajia on yhteensä 23, joista suomalaisia pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen ja professori Mika Vähäkangas. Aikakauskirjan on toimittanut TT Jooseop Keum yhteistyössä professori Stephen Bevansin kanssa.

 

Kuvassa metropoliitta Geevarghese Coorilos ja TT Jooseop Keum esittelevät aikakauskirjaa paavi Franciscukselle. Samalla hänelle annettiin Mission and Evangelism in Changing Landscapes (WCC Publications, 2014). Suomennettuna: .

 

Jooseop Keumin mukaan pyhä isä kiitti sekä julkaisun toimittajia että artikkelinkirjoittajia heidän työstään.

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.