SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ioan Sauca: Voimme edetä vain, jos kuljemme yhdessä

Kuva: Albin Hillert/WCCKirkkojen maailmanneuvoston 11. yleiskokous avattiin 31. elokuuta 2022 Karlsruhessa, Saksassa.

Kirkkojen maailmanneuvoston vt. pääsihteeri Ioan Sauca esitti raporttinsa, jossa käsitellään ilmastokriisiä, COVID-19:tä, Ukrainan sotaa ja monia muita maailman haasteita.

"Vastatessamme aikamme haasteisiin tarvitsemme toisiamme, olemme riippuvaisia toisistamme, ja voimme edetä vain, jos kuljemme yhdessä, emme erillään", hän sanoi. "Siksi rohkenen sanoa, että jos Kirkkojen maailmanneuvostoa ei olisi olemassa, meidän olisi keksittävä se tänä päivänä."

Saucan raportti osoitti, kuinka laaja-alaista työtä maailmanneuvosto tekee liittyen oikeudenmukaisuuden ja rauhan pyhiinvaellukseen, ilmastokriisiin, rasismin vastaisessa työssä, Ukrainan sodan ja muiden maailman konfliktien aiheuttamiin haavoihin liittyen sekä ihmisoikeuksien edistämiseen Pyhässä maassa.

"Olen vakuuttunut siitä, että kun katsomme edessämme olevaa ajanjaksoa, meidän on jatkettava yhteistä ekumeenista matkaamme sovinnon ja ykseyden pyhiinvaelluksena, joka on kattava teema, joka ohjaa Kirkkojen maailmanneuvoston työtä", hän sanoi. "Lisäksi, koska sovintoa ja ykseyttä ei voida saavuttaa ilman oikeudenmukaisuutta ja rauhaa, tämä on luonnollinen jatkumo ekumeeniselle paradigmalle, joka luotiin 10. yleiskokouksemme aikaan Busanissa, mutta jota nyt muokataan ja sovitetaan vastaamaan sovintoa ja ykseyttä kaipaavan maailman tarpeisiin."

Hän totesi myös, että luomakunnasta huolehtiminen on keskeistä kirkkojen todistuksessa. "Se on teologinen kysymys", hän sanoi. "Jumalan suunnitelma Kristuksessa oli myös koko luomakunnan sovinto ja parantaminen."

Lisäksi hän korosti ekumeenisten suhteiden olennaisuutta. "Olen enemmän kuin koskaan vakuuttunut siitä, että Kirkkojen maailmanneuvosto on edelleen olennainen väline kirkkojen sitouttamisessa ja niiden yhteisen todistuksen vahvistamisessa perustavanlaatuisena yhteyden ja yhteenkuuluvuuden ilmaisuna", hän sanoi. "Tämä voidaan saavuttaa vain vahvistamalla yhteistyötä ekumeenisten kumppaneiden kanssa, mukaan lukien alueelliset ekumeeniset järjestöt ja kansalliset kirkkoneuvosto sekä kristilliset maailmanyhteisöt."


Kirkkojen maailmanneuvoston (World Council of Churches, WCC) 11. yleiskokous järjestetään Saksan Karlsruhessa 31.8.–8.9.2022. Kirkkojen maailmanneuvosto on kirkkojen kansainvälinen yhteistyöelin, joka perustettiin Amsterdamissa vuonna 1948. Järjestöön kuuluu 352 jäsenkirkkoa yli 120 maasta.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.