SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Irja Askola - vuoden virvottava

Vuoden virovttava 2011 - Irja Askola.
Kuva: Karjalan Liitto.

 

Helsingin hiippakunnan piispa Irja Askola on valittu Karjalan Liiton Vuoden virvottavaksi. Vuoden virvottava valittiin nyt 10. kerran. Valinnan tarkoituksena on palkita henkilö, joka pitää yllä karjalaisuutta, yhteisöllisyyttä ja elämänmyönteisyyttä, jotka ovat olennaisia myös Karjalan Liiton toiminnassa. Piispa Irja Askolan katsotaan karjalaisella persoonallaan tuoneen esille näitä arvoja.

 

Irja Askolan mukaan yhteisön syntymiseen tarvitaan vuorovaikutusta ihmisten kesken, muiden arvostusta ja ymmärrystä itseensä. Askola näkee karjalaisen yhteisöllisyyden elementteinä muun muassa välittömyyden, vieraanvaraisuuden, mie-sie-kielen. Myös ortodoksiset perinteet ovat hänelle tuttuja ja niistä virpomisessakin on kyse.

 

haluaa muistuttaa kahdesta erilaisesta perinteestä, jotka nykyään ovat sekoittuneet. Karjalassa virpomisella oli selkeä hengellinen sisältö. Nykyään palmusunnuntain pienet virpojat liikkuvat kaikkialla Suomessa useimmiten noidan tai trullin asuun pukeutuneina. Noita-asuiset virpojat kuvaavat tapojen ja perinteiden muuttumista ja sekoittumista. Ennen noidat ja trullit liikkuivat pääsiäisenä ja he kuuluivat vanhastaan vain läntisen Suomen pääsiäisperinteeseen.

 

Aiemmin vuoden virvottaviksi on valittu Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtaja  Soile Oleander, kirjailija Sisko Istanmäki, rehtori Perttu Vartiainen, valtioneuvos Riitta Uosukainen, teatterineuvos Ritva Heikkilä, kokki Jaakko Kolmonen, keittiömestari, ’karjalanpiirakkalähetti’ Aira Viitaniemi, filosofian tohtori Pirkko Sallinen-Gimpl ja muusikko Pauliina Lerche.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.