SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Isä Heikki Huttunen vuoden pappi 2009

Heikki Huttunen
Ortodoksisten pappien liitto, OPL ry, valitsi vuoden papiksi 2009 isä Heikki Huttusen Espoosta. Ortodoksiet papit kokoontuivat vuosittaisille opintopäivilleen Joensuuhun 24.-25.9.2009.

 

Vuoden 2009 papin valinnassa Ortodoksisten Pappien liitto haluaa nostaa esiin ortodoksisen papin roolin yhteiskunnallisena ja ekumeenisena vaikuttajana. Ortodoksisen kirkon todistuksen esiintuomisen niin kansallisissa kuin kansainvälisissä luottamustoimissa ei tarvitse olla ristiriidassa pappeuden kutsumuksen kanssa. Tästä isä Heikki Huttunen on hyvä esimerkki.

Isä Heikki Huttusella on kokemusta monista kirkon ja ekumeenisen liikkeen työtehtävistä. Jo 1980-luvulla hän työskenteli Kirkkojen maailmanneuvoston nuoriso-osaston johtajana.

 

Palattuaan Sveitsistä Suomeen isä Heikki toimi Helsingin ortodoksisen seurakunnan nuorisotyöstä vastaavana pappina kasvattaen ja kutsuen pitkäjänteisesti yhä uusia ortodoksinuorten sukupolvia mukaan kirkon elämään ja työhön.

 

Hänen toimintaansa ortodoksisen kirkon pappina korostaa se, että omassa seurakuntayhteisössään toimimisen lisäksi hän hyvin kielitaitoisena pappina on aktiivisesti tehnyt ortodoksista kirkkoa myönteisesti tunnetuksi kansainvälisessä ekumeenisessa kirkkojen yhteisössä.

Ennen siirtymistään Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeriksi isä Heikki Huttunen toimi Helsingin ortodoksisessa seurakunnassa Espoon ja Kauniaisten alueen pappina. Hän teki Tapiolan pyhittäjä Herman Alaskalaisen kirkosta kansainvälisen kohtauspaikan, jonka ovet ovat avoinna niin maahanmuuttajille, suomalaisille kuin myös muidenkin kirkkojen jäsenille.

Isä Heikillä on ollut myös lukuisia luottamustoimia niin Kirkkojen Maailmanneuvostossa kuin myös Suomen ortodoksisessa kirkossa.

Teologian maisteriksi Heikki Huttuenen valmistui vuonna 1985. Diakoniksi hänet vihittiin vuonna 1984 ja papiksi vuonna 1985. Ortodoksisten pappien liiton puheenjohtajana hän toimi 2003–2008.

 

LueSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.