SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Isä Teemu Siposta Helsingin katolinen piispa

Isä Teemu Siposta tulee ensimmäinen suomalaissyntyinen katolinen piispa 1500-luvun reformaation jälkeen. Paavi Benedictus XVI:n nimitys on näin ollen myös historiallisesti merkittävä. Isä Teemu on Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallituksen jäsen ja kirkkonsa edustaja Neuvoston kokouksessa. Hän on erittäin aktiivinen ekumeeninen toimija, erityisesti paikallisekumenian edistäjä. SEN:n Paikallisen ekumenian jaostoon jäsenenä hän on ollut vuodesta 1979 alkaen.

 

Paavi Benedictus XVI nimitti isä Teemu Sipon SCJ uudeksi piispaksi 10.6. Nimitys julkistettiin 16.6. klo 12 Rooman aikaa. 62-vuotiaasta isä Teemusta tulee näin ensimmäinen suomalainen katolinen piispa 1500-luvun reformaation (uskonpuhdistuksen) jälkeen. Hän tulee olemaan viides katolinen piispa itsenäisen Suomen historiassa. Edellinen suomalainen katolinen piispa oli Arvid Kurki, joka kuoli 1522.

 

Teemu Jyrki Juhani Sippo on syntynyt Lahdessa 20.5.1947. Hän tuli ylioppilaaksi Tampereen yhteiskoulusta 31.5.1967 ja suoritti varusmiespalveluksen Riihimäellä 1968. Katoliseen kirkkoon hän liittyi 27.5.1966 ja tutustuttuaan Jeesuksen pyhän sydämen pappien veljeskuntaan () antoi siinä ensimmäiset lupaukset 11.10.1970. Hän opiskeli diplomiteologiksi Freiburgin yliopistossa valmistuen sieltä 12.11.1976.

 

Sippo vihittiin diakoniksi 8.1.1977 Tampereen Pyhän ristin kirkossa ja papiksi 28.5.1977 Pyhän Marian kirkossa Helsingissä. Sen jälkeen hän on toiminut Jyväskylän ja Helsingin seurakunnissa, muun muassa pitkään Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan kirkkoherrana. Hän oli Katolisen tiedotuskeskuksen johtaja 1982–1985.

 

Teemu Sippo toimi viime vuodet piispanvikaarina ekumeenisia asioita varten. Jo vuodesta 1979 alkaen hän on toiminut Suomen Ekumeenisen Neuvoston Paikallisen ekumenian jaostossa. Edeltäjänsä, piispa Józef Wróbelin SCJ varahenkilönä hän toimi kirkkonsa edustajana Neuvoston kokouksessa (ylin päättävä elin) vuodesta 2002 alkaen. Hän on SEN:n hallituksen jäsenen vuodesta 2004 alkaen.

 

Piispa Wróbelin saatua kesällä 2008 nimityksen Lublinin apulaispiispaksi Puolaan, isä Sippo valittiin Helsingin katolisen hiippakunnan asiainhoitajaksi 2.7.2008. Asiainhoitajan tehtävä on hoitaa hiippakuntaa siihen saakka, kun uusi piispa on ottanut hiippakunnan haltuunsa. Tämä tapahtuu yleensä kolmen kuukauden kuluessa nimityksestä. Sitä ennen isä Teemu on vihittävä vielä piispaksi. Piispaksi vihkimisen ajankohtaa ei vielä ole päätetty. Siitä ilmoitetaan myöhemmin .

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.