SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Jan Edström, ny ordförande för FS

 

Frikyrklig Samverkan, de finlandssvenska frikyrkosamfundens gemensamma intresseorganisation, firade sitt 75-årsjubileum den 24 november i Andreaskyrkan i Helsingfors. Avgående ordföranden, teol.dr Leif-Göte Björklund, Finlands svenska metodistkyrka, tecknade en kort historisk bakgrund till det frikyrkliga samarbetet.

 

Avgående generalsekreterare Håkan Nitovuori höll ett personligt hållet anförande om sina erfarenheter från det ekumeniska arbetet. Generalsekreterare Heikki Huttunen från Ekumeniska Rådet i Finland lyckönskade och överräckte Rådets bordsstandard.

 

- behövs i vårt samhälle när utvecklingen för folkkyrkorna tycks gå från att vara nästan myndighet till att bli medborgarorganisationer. Där är ni redan, konstaterade Huttunen och syftade bland annat på frikyrkornas traditionella aktiva engagemang i det lokala samhället, församlingsaktiviteten och missionsarbetet.

 

Mötet valde ny styrelse, godkände en tvåårig verksamhetsplan och ett förslag till nya stadgar.

Vid mötet valdes teol.mag., baptistpastor Jan Edström till arbetande ordförande för organisationen för två år. Styrelsens tidigare val av Gabriel Grönroos, Finlands svenska pingstmission, som biståndsledare bekräftades av mötet.

 

Frikyrklig samverkan är en partnerorganisation vid Utrikesministeriet och koordinerar de sex medlemssamfundens biståndsprojekt. Till FS hör Finlands svenska adventkyrkan, Finlands svenska baptistsamfund, Finlands svenska metodistkyrka, Finlands svenska pingstmission och Missionskyrkan i Finland.

 

För mera information Jan Edström,Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.