SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Jan Edström valittiin USKOT-foorumin puheenjohtajaksi

Pastori Jan Edström.

 

Helsingissä perustettiin 24.1.2011 Uskontojen yhteistyö Suomessa ry – USKOT-foorumi / Religionernas samarbete i Finland rf  – RESA-forumet. USKOT/RESA-foorumin perustajayhteisöt edustavat kolmea uskontoperinnettä: juutalaisuutta, kristinuskoa ja islamia. SEN:n aikaisempi pääsihteeri, baptistipastori Jan Edström valittiin foorumin  väliaikaisen hallituksen puheenjohtajaksi.

 

Foorumissa ovat mukana Suomen Evankelis-luterilainen kirkko, Suomen Ekumeeninen Neuvosto, Suomen Islamilainen Neuvosto, Suomen Islam-seurakunta (suomalainen tataariyhteisö) ja Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto. Foorumin päämääränä on vaalia yhteiskuntarauhaa uskonnonvapautta vahvistavassa hengessä. Samoin kuin edistää uskontojen välistä vuoropuhelua, yhdenvertaisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja yhteistyötä foorumin tärkeäksi katsomissa asioissa.

 

Foorumin väliaikaiseen hallitukseen valittiin konsensuksella puheenjohtajaksi Jan Edström (Suomen Ekumeenisen Neuvoston edustaja). Varapuheenjohtajina toimivat Gideon Bolotowsky (Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvoston edustaja) sekä Isra Lehtinen (Suomen Islamilaisen Neuvoston edustaja).

 

Lue

 

Läs .Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.