SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

 Jaostojen puheenjohtajien tapaaminen hiljaisella/suurella viikolla

Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa (SEN) toimii seitsemän jaostoa, joihin jäsenkunta on nimennyt edustajansa. Kuluva kolmevuotinen jaostokausi 2023-25 on alkanut vuoden alussa ja jaostot ovat ehtineetkin jo  järjestäytyä, jäsenet tutustua toisiinsa ja suunnitella monenlaista toimintaa.  

Toimiston henkilökunta kutsui jaostojen puheenjohtajat yhteiseen tapaamiseen hiljaisella  tai suurella viikolla maanantaina 3.4.2023. Keskusteluissa käytiin läpi, miten kukin jaosto huomioi toiminnassaan SEN:n tämän vuoden painopisteet eli kotimaisen ekumenian ja yhdessä vaikuttamisen sekä suomalaisen uskonnonvapauslain 100-vuotisjuhlavuoden suunnitelmia ja ideoitiin myös yhteistyötä.

Suomen Ekumeenisen Neuvoston jaostot toimivat ekumenian ydinalueilla, ja mahdollistavat jäsenistölle kristittyjen yhteyden todeksi elämisen konkreettisessa työskentelyssään. SEN:n jaostot tuottavat vuosittain seminaareja, koulutuksia ja aineistoja, jakavat parhaita käytäntöjä yli kirkkokuntarajojen, tekevät vaikuttamistyötä ja toimivat asiantuntijoina omilla alueillaan. Jaostojen tapahtumailmoittelua voi seurata osoitteessa .

Kuvassa jaostojen puheenjohtajat ylärivissä vasemmalta: Jukka Hiltunen (Paikallisekumenian jaosto), pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken, Vilma Niemi (Nuorisojaosto), alarivi vasemmalta: veli Augustin Laurent-Huyghues-Beaufond (Teologisen ja opillisen keskustelun jaosto), Sarah Tiainen, Raili Keränen-Pantsu (Kasvatusasioiden jaosto) Sara Torvalds (Sektionen för finlandssvensk ekumenik) ja koordinaattori Suvi-Tuulia Vaara. Lisäksi tapaamiseen osallistui Saija Kainulainen (Yhdenvertaisuusjaosto).


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.