SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Jaostopäivä kokosi yhteen ekumeenisia aktiiveja tiedon- ja ajatustenvaihtoon

Suomen Ekumeenisen Neuvoston jaostot kutsutaan vuosittain neuvonpitoon, jossa keskeisenä sisältönä on tiedonvaihto ja se, että jaostolaiset tutustuvat toisiinsa. Jaostopäivää vietettiin Helsingissä maanantaina 22.11.2021. Tapaamiseen kutsutaan jaostojen puheenjohtajat ja sihteerit, heidän ollessaan estyneitä osallistumaan muita aktiiveja jaostoista. Jaostoja toimii SEN:ssa seitsemän ja toiminta kattaa laajan skaalan teemoja yhteiskunnallisista kysymyksistä opillisiin kysymyksiin. Jaostot asetetaan kolmivuotiskaudeksi ja niihin nimeävät edustajansa jäsenet ja kumppanijärjestöt.

Päivän aikana jaostot jakoivat kuulumiset työskentelystä, joka on toiminut korona-ajan etäyhteyksien välityksellä ja webinaarijärjestelyillä. Keskustelut liikkuivat haasteista ekumeenisen työskentelyn perusteisiin ja pohdittiin muun muassa paikallisekumenian merkitystä, miten missionäärinen lähestymistapa ekumeniaan tuo yhteiskunnalliset kysymykset keskiöön ja miten kunkin jaoston painopisteet ja ajankohtaiset teemat ovat vaihdelleet vuosien saatossa sen mukaan, missä kirkkojen panostusta on kulloinkin erityisesti tarvittu.

Pääsihteeri Mayvorin kanssa tutustuttiin myös SEN:n uuteen seuraavan kolmen vuoden strategiaan ja suhteutettiin vuoden 2022 strategisia painopisteitä, joita ovat  paikallinen ekumeniaa ja kestävä tulevaisuus, jaostojen toimintaan. Paikallinen  ekumenia on noussut tämän vuoden strategiatyöskentelyssä vahvaksi prioriteetiksi ja kestävä tulevaisuus kattaa sekä Vastuuviikon, kirkkojen yhteisen vastuullisuuskampanjan, teeman sekä SEN:n talouden kehittämisen siten että riippuvuus kolehtituloista vähenisi ja ekumeeniselle toiminnalle löytyisi uusia rahoituslähteitä.

Oli myös ekumeenista huomionosoitusten aika, yhteiskunnallisten kysymysten jaoston pitkäaikainen puheenjohtaja rovasti Risto Pontela on täyttänyt pyöreitä vuosia vuoden aikana ja hänelle ojennettiin Ekumenia-standaari kiitoksena erinomaisesta työskentelystä ekumenian ja kirkkojen yhteisen yhteiskunnallisen panoksen parissa. Samoin yhdenvertaisuusjaoston puheenjohtajaa Saija Kainulaista onniteltiin lämpimästi pyöreiden vuosien syntymäpäivän johdosta.
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.