SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Jaostopäivässä  suunnattiin katseet tulevaan - jaostojen kolmivuotiskausi on päättymässä

Suomen Ekumeenisen Neuvoston jaostojen edustajat kokoontuivat 12.9.2019 Helsingin Vuosaareen kulttuurikeskus Sofiaan. Jaostojen kolmivuotiskausi päättyy tämän vuoden lopussa, ja Neuvosto asettaa jaostot seuraavalle toimikaudelle syyskokouksessaan Joensuussa.

 

Jaostopäivä on jaostolaisille mahdollisuus tavata toisiaan, vaihtaa ajankohtaista tietoa jaostojen toiminnasta ja pohtia yhteisiä haasteita ja mahdollisuuksia ekumeenisella toimikentällä. Keskeistä tässä kokoontumisessa oli pohtia mennyttä toimikautta ja suunnata katseet tulevaisuuteen. 

 

Alkuhartauden Sofian kappelissa piti rovasti Veijo Koivula. Pääsihteeri Mari avasi päivän korostamalla jaostojen merkitystä Suomen Ekumeenisen Neuvoston toiminnalle. Nykyisen toimikauden tullessa päätökseen uudet jaostot asetetaan Neuvoston syyskokouksessa 11. marraskuuta. Välittömästi sen jälkeen jäsenkirkoille ja kumppanuusjärjestöille lähetetään pyyntö nimittää omat edustajansa näihin jaostoihin.

Tiedossa on, että osaan jaostoista tulee merkittäviäkin muutoksia kokoonpanoon, ja muutamien jaostojen tehtävää ja tavoitteita tarkastellaan menneen kauden valossa terävöittäen toiminnan tavoitteita.

 

Jaostojen edustajien visioista tulevalle toimikaudelle nousi muun muassa toive toimivista yhteyksistä ihmisten välillä ja yhteys Jumalaan. Yhteisen rukouksen toivottiin  kasvavan kristittyjen kesken maanlaajuisesti. Yhteiskunnan suuntaan visiona oli kristillisten kirkkojen äänen kuuluminen sekulaarissa yhteiskunnassa ja laajempi, aktiivinen ekumeeninen yhteistyö eri aloilla. Yhtenä päämääränä mainittiin myös tehdä työtä siten, että Ekumeenista Neuvosto on lopulta täyttänyt tehtävänsä ja käy tarpeettomaksi. Tähän liittyi myös kiteytetty toive tehdä ekumeniasta itsestäänselvyys, joka kuitenkin yllättää meidät iloisesti joka päivä.

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.