SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Jeff Woods: Julmuuksia tapahtuu juuri nyt myös Burmassa

Kuva: Mayvor Wärn-RanckenKertoisitteko, kuka olette ja mistä tulette?

Nimeni on tohtori Jeff Woods. Työskentelen American Baptist Churches USA:n (Amerikan baptistikirkot USA) pääsihteerinä. Olen kotoisin Yhdysvalloista. Olen mukana delegaation neuvonantajana. Pääsihteerin roolissani neuvon delegaatiota, joka on täällä meidän kirkkokunnastamme. 
Mitä mieltä olette yleiskokouksen teemasta?

Olen tyytyväinen käsiteltäviin aiheisiin. Kaiken kaikkiaan meillä on useita työryhmiä, jotka ovat mielestäni yhteneväisiä täällä käsiteltävien asioiden kanssa. Meillä on luomakunnan oikeudenmukaisuuden työryhmä. Meillä on rasismin vastainen työryhmä. Meillä on pandemian vaikutuksia arvioiva työryhmä. Minusta tuntuu siis, että olemme linjassa joidenkin täällä käsiteltävien kysymysten kanssa.

Mitä voitte mielestänne viedä mukananne kotiin, kun lähdette täältä?

Sanoisin, että kysymykset, joita käsittelemme, myös maailmanlaajuiset kysymykset, ja sitten joitakin erityisiä ajatuksia yksittäisiltä ihmisiltä. Olin iloinen kuullessani eilen ihmiskunnan ja luomakunnan välisestä yhteydestä, että kaikki on sovitettava yhteen. Se on hyödyllinen kommentti. Sen lisäksi kuulin tänään Kristuksen rakkaudesta, joka ulottuu kristillisen uskon ulkopuolelle. Luulen siis, että on tiettyjä sitaatteja ja ajatuksia, jotka vien meillä kokoontuville työryhmille. 

Täällä on monia nuoria, jotka sanoivat, että kuunnelkaa meitä, meillä on sanottavaa. Mitä te sanotte siitä?

Yksi niistä asioista, joita toivoisin, että käsiteltäisiin enemmän, ja kirkkomme tarjosi eilen työpajan tästä aiheesta, on Myanmarin, eli Burman, tilanne. Ukrainassa tapahtuvien julmuukssen kaltaista julmuutta tapahtuu juuri nyt myös Burmassa. Siellä oli 18 kuukautta sitten sotilasvallankaappaus, ja kyliä poltetaan. Ihmisiä, jotka yrittävät sammuttaa tulipaloja, murhataan.

Olemme tehneet Yhdysvalloissa paljon työtä tämän asian puolesta. Olemme itse asiassa ruohonjuuritason ponnistelujen avulla saaneet aikaan sen, että kongressissa hyväksyttiin Burmaa koskeva lakiehdotus, ja yritämme puolustaa sen hyväksymistä senaatissa. Se tarjoaisi lisää humanitaarista apua ja arvioisi tilannetta ulkoministeriössä. Tähän mennessä olemme jo keränneet valtionavun kautta 50 miljoonaa dollaria, joka on mennyt Burmaan, ja yritämme saada lisää humanitaarista apua.

Millainen on ekumeeninen ilmapiiri Yhdysvalloissa. Onko se hyvä?

Ilmapiiri on hyvä, kyllä. Uskon, että ihmiset pyrkivät työskentelemään yhdessä isoimmissa asioissa. Olen sekä Baptistien maailmanliiton että Yhdysvaltain kansallisen kirkkojen neuvoston jäsen, ja näillä ryhmillä on samankaltaisia huolenaiheita kuin mitä täällä käsitellään.

Haastattelu: Mayvor Wärn-Rancken

Kirkkojen maailmanneuvosto (WCC) kokoontuu 11. 
yleiskokoukseensa Saksa  Karlsruhessa 31. elokuuta - 8. syyskuuta 2022. Kokouksen teemana on Kristuksen rakkaus ohjaa maailman sovintoon ja ykseyteen, ja kokoukseen odotetaan noin 4500 kristittyä eri puolilta maailmaa.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.