SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Jos haluat olla johtaja, ole silta

Pääministeri Carwyn Jones ja pääsihteeri, rev Aled Edwards.

Pohjoismaiden delegaatio tuulisella paikalla hyvässä yhteistymmärryksessä. Knut Refsdal Norjan kirkkojen neuvosto, Karin Wiborn, Ruotsin kirkkojen neuvosto, Mari-Anna Pöntinen, SEN ja Mads Christoffersen, Tanskan kirkkojen neuvosto.Euroopan kansallisten ekumeenisten neuvostojen pääsihteerit kokoontuivat Cardiffissa Walesissa 5.-8.6.2017. Kokous pidettiin viehättävässä, vanhassa Pyhän Mikaelin keskuksessa, joka edelleen toimii teologisena pappisseminaarina. Kokouksessa tutustuttiin työhön myös osallistumalla neuvoston yleiskokoukseen. Walesin pääministeri Carwyn Jonesin tapaaminen oli niin ikään ohjelmassa. Juuri hän muistutti vanhasta sananlaskusta, jonka mukaan se, joka haluaa olla johtaja, olkoon silta.

 

Neuvostolla on erityistyöryhmä koskien Brexitin aiheuttamaa tilannetta. Työryhmä pyrkii ehkäisemään polarisoitumista ja tukee kirkkoja tässä työssä. Walesin ekumeeninen neuvosto tekee läheistä yhteistyötä hallituksen ja maahanmuuttoa tukevien organisaatioiden kanssa.

 

Yleiskokouksen vieraaksi saapui Walesin pääministeri (Wales First Minister) Carwyn Jones. Pääministeri kertoi tapaavansa maan uskontojohtajat kaksi kertaa vuodessa, jotta yhteistyö pysyy käynnissä. Erityinen huoli hänen mukaansa on, että viime vuosina ihmisoikeuksia on joissain piireissä pidetty esteenä turvallisuuden tunteelle. Tämä johtuu uhantunteesta, joka on johtanut haluun rajoittaa vapautta. Se ei ole kuitenkaan demokratian mukaista toimintaa.

– Kirkkojen tehtävä tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa myös Brexitin suhteen on toleranssin lisäämisessä ja konfliktien sovittamisessa. Kirkkojen työ on myös epäluottamuksen ja vihamielisyyden vähentämisessä äärimmäisen tärkeää.  


Pääministeri myös toivoi, että muut Euroopan maat näkevät Walesin irrallaan Englannista.

– We are a distinct nation with distinct identity. We have a sense of pride in embracing common good. Työssämme pyrimme muistamaan vanhaa walesilaista sananlaskua, jonka mukaan se, joka haluaa olla johtaja, olkoon silta.


Euroopan kansallisten neuvostojen pääsihteerien kokous pidetään ensi vuonna Wienissä.

 

Mari-Anna Pöntinen

Kuvat: Maura O’Riordan ja Mads CristoffersenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.