SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Joulupaasto – adventti, matkalla kohti suurta juhlaa

Kuva: Hans Kristian Pedersen, freeimages.

 

Idän kirkon kalenterissa joulupaasto on alkanut 15.11, neljäkymmentä päivää ennen Kristuksen syntymäjuhlaa. Läntisessä kalenterissa 23.11. on kirkkovuoden viimeinen sunnuntai, tuomiosunnuntai. Kristuksen syntymäjuhlaan valmistava adventti alkaa seuraavana sunnuntaina.

 

Läntisessä perinteessä adventtisunnuntaita on neljä. Adventti on alkuperäiseltä luonteeltaan paastonaika, vaikka maallistuneessa kulttuurissa joulunalusaikaa leimaakin pikkujouluhumu ja markkinatouhu. Ortodoksisessa kirkossa Kristuksen syntymäjuhlaa edeltää kaksi siihen liittyvää sunnuntaita, ja joulupaaston hiljaisin aika alkaa tänä vuonna 15.12. ja syvenee vielä esijuhlan päiviksi 20.-24.12.

 

Kristilliseen paastoon kuuluu sekä lännessä että idässä lähimmäisen muistaminen.

 

tämänvuotinen adventtikeräys tukee Caritas-järjestöjen yhteistä apua Irakin vainoja paenneille ja pakeneville. Suomen Caritaksen tuki kanavoidaan apua tarvitseville kansainvälisen Caritas Internationalis -järjestön kautta.

 

Ortodoksisen kirkon lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö julkaisee kotisivujensa yhteydessä joulupaastokalenterin. johdattavat päivä kerrallaan paastonajan ajatusten ja tunnelmien äärelle sekä tuovat esiin ortodoksisten perinteiden rikkauden eri maissa. Esiin nostetaan paastonajan muistopäiviä, pyhiä ihmisiä, kirkollista musiikkia ja välähdyksiä Filantropian työn kohdemaista.

 

Kalenterin kautta jokainen voi liittyä yhteiseen matkaan kohti joulun valoa ja löytää kokemuksen siitä, että kaikki matkaatekevät elävät, kokevat ja kohtaavat saman taivaan alla. Ensimmäinen kalenterin luukku on auennut 15.11. ja viimeinen aukeaa joulupäivänä 25.12. Filantropian joulupaastokeräys tukee papiston koulutusta, lasten hyvinvointia ja kirkollista kasvatustyötä Keniassa.

 

Ev.lut. Kirkon Ulkomaanapu tarjoaa mahdollisuuden antaa . Se on ekologinen ja eettinen lahja, jolla ilahdutat ystävääsi ja autat samalla kehitysmaiden ihmisiä.

 

Suomen Lähetysseuran toimintaa tukevat -tilaisuudet täyttävät monet luterilaiset kirkot adventin aikana. Tänä vuonna laulut  soivat kehitysmaiden äitien hyväksi.

 

Suomen on autettu jo yli sata vuotta ja autetaan yhä.

 

Suomen Ekumeenisen Neuvoston useat muutkin tarjoavat mahdollisuuden osallistua lähetys- ja kehitystyön tukemiseen.

 

Espoossa asuva kreikkalainen arkkitehti, teologi ja teologisen kirjallisuuden tunnettu kreikantaja Josef Roilidis pohtii englanninkielisessä tekstissään joulupaaston antamaa mahdollisuutta elämänmuutokseen.


We find ourselves in front of the great feast of Christ’s Nativity. The Church as from yesterday, has invited us over to a period of fasting. Each fasting period is a period of struggle for chan...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.