SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Juhlakirja professori Antti Raunion merkkipäivän kunniaksi

Joensuussa Itä-Suomen Yliopistossa julkaistiin 21.11.2018 professori Antti Raunion syntymäpäivän kunniaksi juhlakirja. Professori Raunio on ekumeniikan ja etenkin suomalaisen Luther-tutkimuksen kantavia voimia. Hän on työnsä ohella osallistunut useisiin ekumeenisiin hankkeisiin niin kirjoittajana kuin keskustelijanakin.

 

Ekumeenisen Neuvoston puitteissa hän on toiminut konsulttina, seminaaripuhujana ja artikkelinkirjoittajana. Matti Kotirannan toimittama Luterilaisuuden ytimessä kunnioittaa professori Antti Raunion elämäntyötä hänen täyttäessään 60 vuotta. Raunion tutkimukset ovat käsitelleet muun muassa uskon ja rakkauden suhdetta, kultaista sääntöä, luterilaista sosiaalietiikkaa sekä luterilaista spirituaalista teologiaa luoden välineitä Lutherin teologian ymmärtämiseen ja soveltamiseen. Suomalainen Luther-tutkimus on antanut välineitä ekumeeniseen keskusteluun ja ykseyden edistämiseen myös kansainvälisellä tasolla.

 

Tilaisuudessa pitivät kiitospuheen osaston johtaja Ilkka Huhta, professori Matti Kotiranta ja Kirkon koulutuskeskuksen johtaja Kari Kopperi. Pääsihteeri Mari-Anna Auvinen ojensi professori Antti Rauniolle kiitoksena ekumeenisesta työstä Neuvoston pöytästandaarin. Lämminhenkisessä keskustelu jatkui tilaisuuden jälkeen ja siinä pohdittiin muun muassa  uskon keskeisten aarteiden sanoittamista muuttuneessa ajassa.

 

Kuvat: Eeva Salo-KopperiSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.