SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Juhlavuoden tutkimusapuraha – Jubileumsårets forskningsstipendium

Suomen Ekumeenisen Neuvoston 100-vuotisjuhlan kunniaksi Neuvosto jakaa 10 000 euron tutkimusapurahan 15.10.2017. Hakemuksissa etusijalle asetetaan väitöskirja- tai postdoc-tutkimukset, jotka liittyvät ajankohtaisiin ekumeenisiin kysymyksiin.

 

Tutkimus- ja julkaisusuunnitelman sisältävät hakemukset pyydetään toimittamaan Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitukselle viimeistään 15.8.2017 mennessä osoitteella: tai PL 210, 00131 Helsinki. Lisätietoja antaa pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen,

 

I samband med sitt 100-årsjubileum den 15 oktober 2017 delar Ekumeniska Rådet i Finland ut ett forskningsstipendium på 10 000 euro. Främst beaktas doktorandstudier eller postdoc-studier om aktuella ekumeniska frågor.

 

Ansökningarna ska innehålla forsknings- och publikationsplan sänds till Ekumeniska Rådet styrelse senast den 15 augusti 2017. Adressen är eller PB 210, 00130 Helsingfors. Mera information fås från generalsekreterare Mari-Anna Pöntinen,Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.