SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kahdeksas päivä: Oikeudenmukaisuus palauttaa yhteyden

Lukukappaleet

Ps. 82:1-4 Puolustakaa orpoja ja onnettomia; huolehtikaa köyhistä ja kurjista

Luuk. 18:1-8 Tottahan sitten Jumala hankkii oikeuden valituilleen, jotka päivin ja öin huutavat häntä avuksi

Mietiskely

Psalmien kirja on kokoelma rukousta, ylistystä, valitusta ja Jumalan meille antamia ohjeita. Psalmissa 82 Jumala vaatii sellaista oikeutta, joka puolustaa kaikille ihmisille kuuluvia perusihmisoikeuksia: vapautta, turvallisuutta, ihmisarvoa, terveyttä, tasa-arvoa ja rakkautta. Psalmi vaatii myös sitä, että eriarvoisuutta ja sortoa ylläpitävät järjestelmät kumotaan ja kaikki epäoikeudenmukainen, korruptoitunut tai toisia hyväksikäyttävä korjataan.  Tällaista oikeutta meidät on kristittyinä kutsuttu edistämään.  Kristittyjen yhteisössä me yhdistämme tahtomme ja tekomme Jumalan tahtoon, kun Hän toimii pelastaakseen luomakuntansa. Jakaantuneisuuden taustalla vaikuttaa aina synti, ja tämä koskee myös kristittyjen välistä jakaantuneisuutta, kun taas lunastus palauttaa aina yhteyden.  
 Jumala kutsuu meitä elämään todeksi kristillistä uskoa siten, että toimimme aina siitä totuudesta käsin, että jokainen ihminen on kallisarvoinen, että ihmiset ovat tärkeämpiä kuin asiat ja että yhteiskuntamme jokaisen institutionaalisen rakenteen arvo mitataan siinä, uhkaako vai lisääkö se jokaisen ihmisen elämää ja ihmisarvoa.  Jokaisella ihmisellä on oikeus ja vastuu osallistua yhteiskuntaan ja etsiä yhdessä kaikkien toisten kanssa yhteistä hyvää sekä kaikkien ihmisten ja erityisesti köyhien ja kurjien hyvinvointia.

Pastori TT Martin Luther King Jr:n hengellinen neuvonantaja, pastori TT Howard Thurman, on todennut kirjassaan Jesus and the Disinherited: "Meidän on julistettava sitä totuutta, että kaikki elämä on yhtä ja että me kaikki olemme sidoksissa toisiimme.  Siksi meidän on pakko tehdä työtä saavuttaaksemme sellaisen yhteiskunnan, jossa vähäisinkin ihminen voi saada turvan ja virvoituksen. Teidän on tuotava elämänne yhteiskunnallisen muutoksen alttarille niin, että missä tahansa olettekin, siellä on Jumalan valtakunta."

Kristittyjen ykseys

Jeesus kertoo vertauksen leskestä ja väärämielisestä tuomarista ”opettaakseen, että aina tulee rukoilla, koskaan lannistumatta" (Luuk. 18:1). Jeesus on saanut ratkaisevan voiton epäoikeudenmukaisuudesta, synnistä ja hajaannuksesta. Kristittyinä meidän tehtävämme on ottaa tämä voitto vastaan ensin rukouksen kautta omassa sydämessämme ja sitten elää se toiminnan kautta todeksi omassa elämässämme. Älkäämme siis koskaan lannistuko sydämissämme, vaan pyytäkäämme rukouksessa yhä uudelleen Jumalalta ykseyden lahjaa ja että voisimme osoittaa tätä ykseyttä omassa elämässämme. 

Haaste

Kuinka kirkkomme on Jumalan kansana kutsuttu sitoutumaan oikeudenmukaisuuteen, joka yhdistää meidät toimissamme rakastamaan ja palvemaan koko Jumalan perhettä?

Rukous

Jumala, kaiken Luoja ja Lunastaja, 
Opeta meitä tutkimaan itseämme juurtuaksemme rakastavaan Henkeesi,
että voisimme lähteä toisten luo viisaudessa ja rohkeudessa 
ja valita aina rakkauden ja oikeudenmukaisuuden tien. 
Tätä rukoilemme Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä, Pyhän Hengen yhteydessä. Aamen.
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.