SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

KAHDEKSAS PÄIVÄ: TODISTAMINEN

Waterdrops, Tallia, freeimages.com


Monet uskoivat kuultuaan naisen todistava (Joh. 4:39)


2. Moos. 3:13–15 Mooses palavan pensaan luona

 

Psalmi 30 Herra tuo meidät takaisin elämään

 

Room. 10:14–17 "Kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askelet!"

 

Joh. 4:27–30, 39–40 Monet uskoivat kuultuaan naisen todistavan

 

Kommentaari

 

Samarialainen nainen lähtee muuttunein sydämin toteuttamaan lähetystehtävää. Hän ilmoittaa kansalleen löytäneensä Messiaan. Monet uskoivat Jeesukseen "kuultuaan naisen todistavan" (Joh. 4:39). Naisen todistuksen voima kumpuaa Jeesuksen kohtaamisen tuomasta elämänmuutoksesta. Kiitos naisen avoimen asenteen, hän tunnisti tässä muukalaisessa lähteen, "joka kumpuaa ikuisen elämän vettä" (Joh. 4:14).

 

Lähetys on kristillisen uskon avaintekijä. Jokainen kristitty on kutsuttu julistamaan Herransa nimeä. Paavi Franciscus kertoi lähetystyöntekijöille: "minne ikinä menettekin, teidän olisi hyvä ajatella, että Herran Henki ennättää sinne aina edellämme". Lähetys ei ole käännytystä. Ne, jotka todella julistavat Jeesusta, lähestyvät toisia rakkaudellisessa kanssakäymisessä, avoimina molemminpuoliselle oppimiselle, erilaisuutta kunnioittaen. Lähetystehtävämme edellyttää meiltä sitä, että opimme juomaan elävää vettä kaivoon takertumatta. Kaivo ei kuulu meille. Pikemminkin me ammennamme elämää kaivosta, elämän veden kaivosta, joka Kristuksessa annetaan.

 

Meidän lähetyksemme tulee olla sekä sanan että todistamisen työtä. Me pyrimme elämään todeksi sitä mitä julistamme. Edesmennyt brasilialainen arkkipiispa Helder Camara sanoi kerran, että moni on tullut ateistiksi, koska he ovat menettäneet uskonsa sellaisten uskovien vuoksi, jotka eivät elä niin kuin saarnaavat. Naisen todistus johti hänen yhteisönsä uskomaan Jeesukseen, koska hänen veljensä ja sisarensa näkivät yhtäläisyyden hänen sanojensa ja oman elämänmuutoksensa välillä.

 

Jos sanamme ja todistuksemme on aitoa, maailmaa kuulee ja uskoo. "Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet?" (Room. 10:14)

 

Kysymykset

 

1.      Mikä on ykseyden ja lähetyksen suhde?

 

2.      Onko yhteisössäsi ihmisiä, joiden elämänkertomus todistaa ykseydestä? 

 

Rukous

 

Jumala, ikuisen elämän lähde,
tee meistä ykseyden todistajia sekä sanojemme että elämämme kautta. Auta meitä ymmärtämään, ettemme omista kaivoa, ja anna meille viisautta vastaanottaa sama armo toinen toisessamme.
Muuta meidän sydämemme ja elämämme siten, että voisimme aidosti kantaa Ilosanomaa.
Ja johda meidät aina kohtaamaan toinen toisemme, kuten kohtaamme sinut.
Tätä pyydämme Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä, Pyhän Hengen yhteydessä.
Aamen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.