SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kaikkien kansojen koti – Seurakunta monikulttuurisessa Suomessa

Suomi muuttuu monikulttuurisemmaksi. Miten seurakunnat vastaavat haasteeseen?

 

Suomen Helluntaikirkon syyskuussa 2019 julkaiseman Kaikkien kansojen koti -kirjan johtoajatus on, että kulttuurienvälinen yhteys on osa kristillisen seurakunnan ydinolemusta. 

 

Kaikkien kansojen koti käsittelee laajasti monikulttuurisuuden merkitystä seurakuntien tulevaisuudelle. Teos haastaa seurakuntien johtoa ja vapaaehtoistyöntekijöitä laajentamaan näkökulmaa niin, että kulttuurisesta moninaisuudesta tulee koko seurakuntaa koskeva strateginen voimavara, joka huomioidaan kaikessa toiminnassa.

 

Teoksen kirjoittajat edustavat monipuolista teologista, missiologista ja kotoutumiseen liittyvää asiantuntemusta. Useiden etnis-kielellisten ryhmien pastoreiden ja muiden vastuuhenkilöiden näkemykset ovat merkittävä osa kirjan viestiä: kulttuurirajoja ylittävä seurakunta on avain aitoon ja elinvoimaiseen kristillisyyteen.


Kuitunen Jorma (toim.)
Ilmestymiskuukausi: syyskuu 2019

Nid. 584 sivua

 

Kirjan voi tilata Aikashopista:Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors