SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kaisamari Hintikka LML:n johtoon 

 

Pastori, teologian tohtori Kaisamari Hintikka on valittu Luterilaisen maailmanliiton (LML) teologian ja julkisen todistuksen osaston (Department for Theology and Public Witness) johtajaksi ja ekumeenisten asioiden apulaispääsihteeriksi 13.8.2012 alkaen.

 

on perustettu hiljattain. Osaston vastuualueeseen kuuluvat oppikeskusteluihin liittyvän teologisen valmistelun lisäksi muun muassa vaikuttamistoiminta, sukupuolten väliseen oikeudenmukaisuuteen liittyvät kysymykset ja uskontojen väliset yhteydet.

 

Lähivuosien tärkeimpiä hankkeita on  valmistelut.

 

Pääsihteeri Jungen avustaminen kuuluu niin ikään tehtävään. Hintikan työajasta neljäsosa tulee olemaan LML:n ekumeenisiin yhteyksiin liittyviä apulaispääsihteerin tehtäviä, joissa hän avustaa pääsihteeri Martin Jungea.

 

”Teologisessa työskentelyssä pyritään kaiken kaikkiaan vastaamaan luterilaisen kommuunion kohtaamiin haasteisiin kaikkialla maailmassa ja samalla myös ammentamaan koko siitä monipuolisesta teologisesta rikkaudesta, joka LML:n jäsenkirkkojen keskuudessa vallitsee,” Hintikka toteaa.

 

Hintikka työskentelee tällä hetkellä (EKK) dialogikomission johtajana. Hän aloitti tehtävässä syyskuussa 2011.

 

Lisätiedot: Kaisamari Hintikka, , p. +41 22 7916 11

 

KTSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.