SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kansainvälinen luterilais-katolinen raportti tarkastelee kastetta ja ekumeenisen yhteyden kasvua

Kaste yhdistää kristittyjä – joskus se myös erottaa. Tuore julkaisu paneutuu kasteen ekumeenisiin ulottuvuuksiin luterilaisessa ja katolisessa kirkossa. Tutkimusdokumentti Kaste ja yhteyden kasvu (Baptism and Growth in Communion) lähtee liikkeelle kasteen vastavuoroisesta tunnustamisesta luterilaisissa ja katolisissa yhteisöissä ja tutkii, mitä tästä tunnustamisesta seuraa. Raportti on viidennen luterilais-roomalaiskatolisen ykseyskomission työn hedelmää. 

Tarkoituksena on edistää keskinäistä ymmärrystä ja yhteisen kasteen tarjoaman pohjan avaamista sekä käytännön vuorovaikutusta. Kaikkiaan pyrkimyksenä on kasvaa yhdessä niin, että kirkkokunnat voisivat ymmärtää toisensa kirkoksi osana Kristuksen ruumista, lisätä mahdollisuuksia ehtoollisen yhteiseen jakamiseen ja edistyä toistensa vihkimysviran tunnustamisessa. 

Käytännön esimerkkejä ekumeenisten perheiden kastetilaisuuksiin 

Raportin ovat suomeksi kääntäneet Katri Tenhunen Helsingin katolisesta hiippakunnasta sekä piispa emeritus Eero Huovinen, joka toimi julkaisun valmistelleen luterilais-roomalaiskatolisen ykseyskomission luterilaisena puheenjohtajana.  

 

Asiakirja palvelee kasteen opillisten ja jumalanpalveluselämään sekä kirkollisiin toimituksiin liittyvien käytännön seurausten ymmärtämistä. Se tarjoaa myös rohkaisua ja esimerkkejä käytännön ekumeenisen yhteistyön kehittämiseen esimerkiksi ekumeenisten perheiden kastetilaisuuksissa sekä kasteen yhteiseen ekumeeniseen muistamiseen ja siten yhteiseen kristilliseen todistukseen.  

 

Asiakirja on saatavilla sekä tilattavissa myös painettuna. 

 

Lisätietoja: Tomi Karttunen, johtava asiantuntija, ekumenia ja teologia, evankelis-luterilainen Kirkkohallitus , p. 050 5941 713  

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.