SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kansainvälisen anglikaanis-luterilaisen koordinaatioryhmän kokous Suomessa 

Piispa Matti Repo ja globaalin luterilais-anglikaanisen koordinaatioryhmän jäseniä, Tampereen tuomiokapitulin henkilökuntaa sekä paikallisia luterilais-anglikaanisen jumalanpalveluselämän vastuunkantajia yhteiskuvassa Tampereen piispantalon edessä. Kuva: Tomi Karttunen.

 

Luterilaisen maailmanliiton ja Anglikaanisen kommuunion ekumeenisten suhteiden maailmanlaaja koordinaatioryhmä on pitänyt kokoustaan Suomessa Vuosaaressa kulttuurikeskus Sofiassa 19.9. – 25.9. Kokoukseen sisältyi myös ekskursio sunnuntaina 22.9. Tampereelle tutustumaan Manchesterin ja Tampereen hiippakuntien yhteistyöprojekteihin sekä paikalliseen luterilais-anglikaaniseen jumalanpalveluselämään.

 

Toisin kuin aiemmat luterilais-anglikaaniset dialogikomissiot, koordinaatioryhmä ei varsinaisesti keskity teologiseen dialogiin vaan edistämään alueellista anglikaanis-luterilaista ekumeniaa etenkin siellä, missä ei vielä ole muodollisia sopimuksia. Erityinen huomio kiinnittyy siis Afrikkaan, Aasiaan, Australiaan ja Latinalaiseen Amerikkaan. Uusien sopimusten kautta pyritään edistämään yhteistä todistusta ja palvelua sekä esimerkiksi yhteistyötä teologisessa koulutuksessa.

 

Viime vuonna työnsä päättänyt dialogikomissio käsitteli diakoniaa ja diakonian teologiaa (raportti ) ja tämä ryhmä niitä konkreettisia käytäntöjä, joilla esimerkiksi rippikoulussa tuetaan kristityn diakonista elämänasennetta sekä diakonissojen pysyvää merkitystä niin luterilaisissa kuin anglikaanisissakin kirkoissa.

 

Ryhmä kerää myös hyviä käytäntöjä eri alueilta ja pohtii, miten anglikaanit voisivat liittyä reformaation 500-vuotismerkkivuoden yhteiseen muistamiseen vuonna 2017.

 

Tomi Karttunen

 

Linkit:

 

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.