SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kansainvälisen Toivoa naisille –työn johtaja Peggy Banks vieraili SEN:ssa


Vastuuviikon koordinaattori Katariina Väisänen kertoi Suomen kirkkojen ihmisoikeustyöstä Peggy Banksille ja Sansan Mervi Viuhkolle. Kuva: Eeva Vähäsarja

Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) vieraana Suomessa oleva Peggy Banks auttaa naisjohtajia edistämään tasa-arvoa ja toivoo Suomen kirkkojen jatkavan työtä naisten osallisuuden edistämiseksi.


Peggy Banksin vierailu Kirkon talossa alkoi naisjohtajuutta käsittelevällä alustuksella kirkkohallituksen järjestämässä keskustelutilaisuudessa. Aiheesta väitellyt Banks innosti tilaisuuteen osallistuneet kirkkojen työntekijät ja vapaaehtoiset pohtimaan hyvän johtajuuden rakennusaineksia ja tasa-arvon toteutumista Suomessa.

 

Keskustelussa pidettiin luottamuksen osoittamista, itsensä tuntemista, vastuullisuutta, työtoverien tukemista, saavutettavuutta, avointa viestintää ja haavoittuvuuteen suostumista keskeisinä hyvän johtajan tuntomerkkeinä. Banks laajensi näkökulmaa johtajuuteen painottamalla, ettei johtajuus edellytä asemaa hierarkian huipulla eikä asema toisaalta takaa johtamiskykyä. Johtaja on se, joka vaikuttaa toisiin ihmisiin ja saa yhteisössään aikaan muutosta.

 

Dialogisen johtajuuden nimiin vannova Banks kuunteli kiinnostuneena osallistujien käsityksiä tasa-arvon toteutumisesta ja johtajuuden laadusta suomalaisessa kirkollisessa kontekstissa. Tilaisuuden lopuksi Banks kannusti etsimään tapoja, joilla Suomessa voidaan vahvistaa sukupuolten välistä oikeudenmukaisuutta ja vahvistaa keskinäistä luottamusta ja yhteistyötä. Hän kehotti rukoilemaan etsinnälle Jumalan johdatusta.

 

Keskustelutilaisuuden jälkeen Peggy Banks siirtyi yhdessä  Sansan verkostotoiminnan johtaja Mervi Viuhkon, materiaalikoordinaattori Tiina Virtasen ja Euroopan Toivoa naisille –työn koordinaattori Eeva Vähäsarjan kanssa SEN:n toimistoon. Vastuuviikon koordinaattori Katariina Väisänen esitteli vieraille SEN:a.

 

Peggy Banksia kiinnosti kuulla erityisesti Ekumeenisella vastuuviikolla tehtävästä työstä naisten ja tyttöjen oikeuksien vahvistamiseksi. Hän kiitti Suomen kirkkojen sitoutumista tasa-arvon edistämiseen ja piti kuluvana syksynä toteutettua sosiaalisen median #ThursdaysInBlack –kampanjaa ja Vastuuviikon lähettilästoimintaa vaikuttavana tapana välittää viestiä.

 

Viestinnästä on kyse myös Banksin luotsaamassa Toivoa naisille –työssä, joka tuottaa kristillisiä radio-ohjelmia 72:lla kielellä yli sadassa maassa tavoitteenaan voimaannuttaa naisia ja heidän yhteisöjään. Työn toisena keskeisenä mediana on rukouskalenteri, joka välittää tietoa naisten tilanteista eri puolilla maailmaa ja jonka pohjalta noin 50 000 naista eri puolilla maailmaa rukoilee yhteisten aiheiden puolesta.

 

Ajankohtaista sekä Toivoa naisille –työssä että Vastuuviikolla on lisätä tietoisuutta naisille kuuluvasta oikeudesta ihmisarvoiseen työhön. Edellisen uusi työmuoto Kätketyt aarteet tukee prostituoituja ja ohjaa heitä avun piiriin. Sansa tukee projektia Suomessa. Vastuuviikolle vuonna 2018 tuotettavissa aineistoissa ja tapahtumissa käsitellään muun muassa siirtolaisnaisten riskiä joutua pakkotyön uhriksi.

 

Käynnissä olevalla Suomen-vierailullaan Peggy Banks osallistuu pääpuhujana Uskomaton nainen -konferenssiin Tampereen Pirkkalassa lauantaina 18.11. ja saarnaa Tuomasmessussa Helsingissä 19.11.

Ryhmäkuvassa Sansan materiaalikoordinaattori Tiina Virtanen, Vastuuviikon koordinaattori Katariina Väisänen, kansainvälisen Toivoa naisille -työn johtaja Peggy Banks ja Euroopan työn koordinaattori Eeva Vähäsarja.

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.