SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kansainvälisiä kesäkursseja ekumeniasta

Ekumeniaa ja uskontodialogia käsittelevä kesäkurssi , Rooma

24.6-12.7.2019

Centro Pro Unione järjestää kesäkurssin otsikolla 24.6-12.7.2019 Roomassa.

Kurssin ohjelmaan kuuluu mm. luentoja ja ekskursioita (mm. katakombeihin, synagogaan ja moskeijaan). Viikonloput ovat vapaat. Kurssilta osallistutaan myös paavilliseen Pyhän Pietarin ja Paavalin muistopäivän messuun.

Kurssin tarkoituksena on esitellä ekumeniaa ja uskontodialogia katolisesta näkökulmasta. Se tarjoaa historiallisen ja teologisen yleiskuvan niistä asioista, jotka kristittyjä yhdistävät tai erottavat. Kurssilla tutustutaan myös uskontojenväliseen dialogiin. Kurssikieli on englanti.

Ev.-lut. kirkkohallituksen Ulkoasiain osasto myöntää yhdelle Suomen ev.-lut. kirkon jäsenelle kurssimaksun ja matkakustannukset kattavan stipendin. Edellytyksenä on vähintään kandidaatin tutkinto. Lähetä vapaamuotoinen hakemus, jossa kerrot itsestäsi ja siitä, miksi haet ja olisivat sopiva kurssille asiantuntija Ari Ojellille 20.3.2019 mennessä. Ajantasainen tieto kaikista stipendimahdollisuuksista löytyy verkosta:


Old Catholic Theology in its Ecumenical Context, Utrecht 7.-12.7.2019

Utrechtin yliopisto järjestää viikon mittaisen kesäkurssin Old Catholic Theology in its Ecumenical Context 7.-12.7.2019. Kurssi tarjoaa johdatuksen vanhakatoliseen teologiaan ekumeenisessa kontekstissa ja tavoitteena on tutustua vanhakatolisuuden identiteetin ja teologian keskeisiin piirteisiin.

 

Kurssilla käsitellään mm. vanhakatolisuuden
- historiaa
- spiritualiteettia
- ekumeniaa
- kanonista lakia ja
- ekklesiologiaa.

 

 

 

 

 

Ev.-lut. kirkkohallituksen Ulkoasiain osasto myöntää yhdelle Suomen ev.-lut. kirkon jäsenelle osallistumismaksun ja matkakustannukset kattavan stipendin. Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi, jossa kerrot miksi haet ja olisit sopiva kurssille asiantuntija Ari Ojellille 12.4.2019 mennessä.

Lisätietoja:

 


Doctrines divides - Spirituality unites? ,  Strasbourg 3.-10.7.2019

Strasbourgin ekumeeninen instituutti järjestää vuosittain viikon mittaisen ekumeenisen kesäseminaarin. Seuraava seminaari järjestetään 3.-10.7.2019 teemalla Doctrines divides - Spirituality unites?.

Doctrines divides - Spirituality unites?

 

Katso myös:

 


Old Catholic Theology in its Ecumenical Context, Utrecht 7.-12.7.2019

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.