SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kansainvälisiä vieraita Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöstä

Kuvassa (vasemmalta): Toht. Kishan Manocha, pastori Jani Edström, Vastuuviikon koordinaattori Sarah Tiainen, pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken, toht. Regina Polak sekä kirkkoherra Tuomas Mäkipää.
Suomen Ekumeenisen Neuvoston edustajat tapasivat keskiviikkona 16.6.2021 pääsihteerin johdolla Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö OSCE:n edustajat toht. Regina Polakin ja toht. Kishan Manochan Helsingissä ja keskustelivat suvaitsevaisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja syrjinnän vastaisesta työstä kristillisten toimijoiden näkökulmasta. 

OSCE:n edustajat tapaavat maakohtaisella kiertuellaan myös muita yhteiskunnallisia edustajia, ja raporttia näitä tapaamisista voidaan odottaa loppusyksystä.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.