SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kansainvälisiä vieraita Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestöstä

Kuvassa (vasemmalta): Toht. Kishan Manocha, pastori Jani Edström, Vastuuviikon koordinaattori Sarah Tiainen, pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken, toht. Regina Polak sekä kirkkoherra Tuomas Mäkipää.
Suomen Ekumeenisen Neuvoston edustajat tapasivat keskiviikkona 16.6.2021 pääsihteerin johdolla Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö OSCE:n edustajat toht. Regina Polakin ja toht. Kishan Manochan Helsingissä ja keskustelivat suvaitsevaisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja syrjinnän vastaisesta työstä kristillisten toimijoiden näkökulmasta. 

OSCE:n edustajat tapaavat maakohtaisella kiertuellaan myös muita yhteiskunnallisia edustajia, ja raporttia näitä tapaamisista voidaan odottaa loppusyksystä.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.