SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kansainvälistä ja kotimaista ekumeniaa - vierailu Kirkon ulkomaanavun toimistolle

Suomen Ekumeenisen Neuvoston toimiston työntekijät vierailivat  30.11.2022 Kirkon Ulkomaanavun (KUA) kirkollisen ja ekumeenisen työn yksikössä esittelemässä Neuvoston toimintaa. KUA on SEN:n kumppanuusjärjestö ja monenlaista yhteistyötä onkin tehty vuosien varrella. Kotimaassa KUA:n tärkein sidosryhmä on evankelis-luterilainen kirkko ja sen seurakunnat.  Työ on kansainvälistä diakoniaa ja KUA on kirkkojen kansainvälisen ekumeenisen avustusverkoston  perustajajäsen ja toimii monissa yhtesityöverkostoissa eri puolilla maailmaa.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.