SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Oletko kristitty? – Nuoret, kaste ja identiteetti tämän päivän Euroopassa

Professori Kati Tervo-Niemä alusti otsikolla Oletko kristitty? – Nuoret, kaste ja identiteetti tämän päivän Euroopassa SEN:n Teologisen ja opillisen keskustelun jasoton seminaarissa 15.3.2019 Helsingissä.


Nuoret, kaste ja identiteetti.pdf


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.