SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kasvatusasioiden jaoston syyskausi käynnistyi Kuggomissa

Suomen Ekumeenisen Neuvoston Kasvatusasioiden jaoston vuosittainen syksyn aloitus pidettiin Perinnekeskus Kuggomissa, Loviisassa 5-6.9.2023 SEN pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken ojensi vastavalmistuneelle tohtorille, kasvatusasioiden jaoston puheenjohtajalle Raili Keränen-Pantsulle onnittelukukat SEN:n puolesta. Pääsihteeri kertoi myös SEN:n syksyn tapahtumista sekä toimintasuunnitelman painopisteistä vuodelle 2024, jotka ovat kansainvälinen ekumenia ja globaali vastuu. Tapaamisessa keskusteltiin myös verkostoitumisesta ja yhteistyön tärkeydestä.
Kuvassa Vasemmalta Päivi Paloranta, Mayvor Wärn-Rancken, Anita Ahtiainen, Tuula Vinko, Pekka Iivonen, Tarja Lang, Raili Keränen-Pantsu ja etualalla Kaisu Leino.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.