SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kasvatusasioiden jaostosta vierailtiin SEN:n toimistolla

Suomen Ekumeenisen Neuvoston Kasvatusasioiden jaoston puheenjohtaja, opettajankouluttaja Raili Keränen-Pantsu (lut.) ja varapuheenjohtaja opetusjohtaja Osmo Vartiainen (kat.) tapasivat pääsihteeri Mayvor Wärn-Ranckenin 15.9.2022 SEN:n toimistolla Helsingissä.  Tapaamisessa keskusteltiin kasvatukseen ja uskonnonopetukseen liittyvistä kysymyksistä sekä uskonnosta julkisissa tiloissa.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.