SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Katsomukset, uskonnot, kasvatus ja taide - FOKUS ry:n 75-vuotista taivalta juhlistettiin seminaarissa

FOKUS ry:n 75-vuotista taivalta juhlistettiin seminaarin, yhdessäolon ja musiikin merkeissä tiistaina 22.11.2022 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlasalissa Helsingissä.

 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran arkistossa on yksi maailman suurimmista kansanperinteen kokoelmista. SKS:n viestintäjohtaja, folkloristiikan dosentti Kati Mikkola kertoi uskonnon roolista arkiston kokoelmissa

Professori Elina Vuola pohtii omassa puheenvuorossaan miten olla kunnioittavasti kriittinen, kun keskustellaan katsomuksiin liittyvistä haastavista aiheista. Hän käsitteli kulttuurista essentialismia, uskontoessentialismia ja sukupuoliessentialismia ja näiden yhtymäkohtia. Esimerkkinä poliittisesti kuviteltu ja kannateltu vastakkainasettelu länsi – itä. Uskontodialogi ja uskontolukutaito edellyttävät toisiaan, muistutti Vuola, – eikä se tarkoita kritiikittömyyttä. Aina tarvitaan myös tervettä itsekritiikkiä oman perinnettä ja sen tulkintoja kohtaan. Dialogissa on tärkeää asennoitua enemmän ”Sekä että”  kuin ”joko tai".

 

Vuola kiitteli myös Fokuksen koordinoiman YK:n Uskontojen ja Katsomusten Yhteisymmärrysviikon 2023 teemavalintaa: rauha.  Keskustelua ja tekoja rauhan puolesta tarvitaan nopeasti militarisoituvassa yhteiskunnassa.

 

Fokus Ry:n kunniajäseniksi kutsuttiin entinen hallituksen jäsen Simo Castrén, entinen toiminnanjohtaja Satu Mustonen ja entinen toiminnanjohtaja Seppo Koistinen.

 

Vuoden 2022 yhteisymmärrysteot palkittiin ensimmäistä kertaa kahdessa kategoriassa: kasvatus ja yhteiskunnallinen toiminta. Nämä tunnustukset saivat Eestimäen päiväkoti Porvoosta ja  asiantuntija Heidi Rautionmaa.

 

Seminaarissa julkaistiin myös juhlakirja ”Yhdessä – Kulttuuri- ja uskontofoorumi 75 vuotta”. Musiikista vastaa Middle East Music co.

 

 

 

 
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.