SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Katsomusaineiden opetus  esillä tapaamisessa eduskunnassa

Suomen Ekumeenisesta Neuvostosta pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken, kasvatusasioiden jaoston varapuheenjohtajat Osmo Vartiainen (Katolinen kirkko Suomessa) sekä Sirpa Okulov (Suomen ortodoksinen kirkko)  tapasivat kansanedustaja Heikki Vestmanin (kok) 9.2.2023. Vestman toimii eduskunnan uskonto-ja omatuntoryhmän varapuheenjohtajana. Tapaamisessa keskusteltiin katsomusopetuksesta erityisesti vähemmistökirkkojen ja -uskontojen näkökulmasta sekä yhdenvertaisuudesta. Yksi Suomen Ekumeenisen Neuvoston painopisteistä vuodelle 2023 on yhdessä vaikuttaminen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.